Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

WAGO svorka

WAGO svorka je zažité označení pro instalační svorku s maximálně jednoduchým upevněním vodičů a jejich vzájemným propojením. Po odklopení páčky je možné odizolovaný konec drátu nebo lanka vsunout a páčku zaklapnout. To je vše. Obrovská úspora času a naprostá spolehlivost spojení jsou výraznými argumenty pro použití právě WAGO spojek s páčkou.

Jak funguje WAGO svorka nejlépe napoví svislý řez – páčka otočením odtlačí pružný kovový kontakt do polohy, kdy je možné do jeho otvoru zasunout konec vodiče. Po uvedení páčky do původní polohy pružina vodič v otvoru vzpříčí a tím zajistí proti samovolnému vysunutí.


Odpínač

Odpínač je přístroj sloužící v elektrických obvodech pro viditelné odpojení zařízení od napětí. Jde o prvek bezpečnosti, který odepíná či zapíná jmenovitý proud. Oproti odpojovači ale nemá funkci odpojení zkratového proudu. K tomu pak slouží pojistkový odpínač s předřazenou pojistkou, která má za úkol řešit právě případné zkratové situace.

Odpínač či pojistkový odpínač je důležitým zabezpečovacím prvkem určeným nejen pro ochranu spotřebičů a ostatních v obvodu zapojených přístrojů. Jde i o řešení případného požárního rizika v domech, bytech, kancelářských, skladových i výrobních prostorech. Nárůst proudu nad jmenovité hodnoty současně znamená vznik nebezpečně vysokých teplot, které by mohly zapříčinit zahoření. Tomu odpínač spolehlivě zabrání.


Odpojovač

Odpojovač je bezpečnostní prvek elektrických obvodů bez zátěže. Slouží k okem viditelnému odpojení spotřebičů od napětí výhradně v případě, že jimi neprochází proud. To je zásadní rozdíl ve funkci odpojovače a pojistkového odpínače, který v obvyklém provedení odpojuje pouze jmenovitý proud.

Vyskytuje se například v podobě pojistkového odpojovače či mechanického odpojovače baterií. Ten důvěrně znají příznivci spáleného benzínu, kteří jím ochraňují autobaterie svých garážovaných a opečovávaných historických nebo jen víkendově využitých automobilů před vybíjením v klidovém stavu.

Instalace odpojovače bývá často kombinována s použitím uzemňovače. Opět jde o mechanický spínač, tentokrát ale určený, jak jeho název dostatečně naznačuje, k uzemnění části obvodu. Po určitou dobu je schopen vést i zkratový proud.


Oddělovací transformátor

Transformátor, který slouží ke galvanickému oddělení síťového napětí proti zemi, se v elektrotechnice nazývá oddělovací transformátor. Po dotyku pouze jednoho z výstupů takového zařízení je transformátor bezpečný, nesmí však dojít k vodivému spojení dvou vodičů.

A    B    C    D    E    F    G    H   CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

WAGO svorka je zažité označení pro instalační svorku s maximálně jednoduchým upevněním vodičů a jejich vzájemným propojením. Po odklopení páčky je možné odizolovaný konec drátu nebo lanka vsunout a páčku zaklapnout. To je vše. Obrovská úspora času a naprostá spolehlivost spojení jsou výraznými argumenty pro použití právě WAGO spojek s páčkou.

Jak funguje WAGO svorka nejlépe napoví svislý řez – páčka otočením odtlačí pružný kovový kontakt do polohy, kdy je možné do jeho otvoru zasunout konec vodiče. Po uvedení páčky do původní polohy pružina vodič v otvoru vzpříčí a tím zajistí proti samovolnému vysunutí.