Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Jistič

Jistič je elektromagnetická součást rozvaděče, která má za úkol přerušit elektrický obvod v případě, že dojde k překročení maximálního povoleného proudu, a tedy dosažení nadproudu. V domácích podmínkách obvykle odpojuje spotřebiče a tím chrání je samotné a zároveň i jejich uživatele. Po odstranění příčiny je možné jistič snadno opět uvést do původního stavu, tedy znovu propojit dotčený elektrický obvod. U dříve používaných pojistek to bylo možné pouze její výměnou za novou.

V domácí jističové skříni je obvykle celá sada těchto ochranných prvků. Hlavní jistič najdete zařazen do obvodu před všechny ostatní i před samotný elektroměr. Funguje jako centrální vypínač a svou hodnotou maximálního proudu omezuje výši rezervovaného příkonu sjednaného s dodavatelem elektřiny.

Sortiment jističů pokrývá celé spektrum v praxi používaných hodnot proudu od 2 do 63 A. Pro rodinné domy a byty se jako hlavní jistič nejčastěji využívá kombinace tří jističů 16A.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Jistič je elektromagnetická součást rozvaděče, která má za úkol přerušit elektrický obvod v případě, že dojde k překročení maximálního povoleného proudu, a tedy dosažení nadproudu. V domácích podmínkách obvykle odpojuje spotřebiče a tím chrání je samotné a zároveň i jejich uživatele. Po odstranění příčiny je možné jistič snadno opět uvést do původního stavu, tedy znovu propojit dotčený elektrický obvod. U dříve používaných pojistek to bylo možné pouze její výměnou za novou.

V domácí jističové skříni je obvykle celá sada těchto ochranných prvků. Hlavní jistič najdete zařazen do obvodu před všechny ostatní i před samotný elektroměr. Funguje jako centrální vypínač a svou hodnotou maximálního proudu omezuje výši rezervovaného příkonu sjednaného s dodavatelem elektřiny.

Sortiment jističů pokrývá celé spektrum v praxi používaných hodnot proudu od 2 do 63 A. Pro rodinné domy a byty se jako hlavní jistič nejčastěji využívá kombinace tří jističů 16A.