Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Usměrňovač

Tam, kde je třeba měnit střídavý proud na stejnosměrný, najde uplatnění usměrňovač. Kromě použití ve vozech elektrické hromadné dopravy je usměrňovač napětí přítomen v každém domácím spotřebiči. Distribuční síť totiž pracuje na principu proudu střídavého, naproti tomu chod přístrojů naší denní potřeby je závislý na tom stejnosměrném.

Rozlišit je možné dva základní typy – usměrňovač jednocestný a dvoucestný. Jednocestný usměrňovač ze sinusoidy vstupního napětí odstraní spodní polovinu a zachová tedy jen horní. Jeho účinnost je pochopitelně nízká a je tak vhodné ho použít pouze u nízkých proudů. Dvoucestný usměrňovač je propustný pro obě půlvlny a hodnota jeho účinnosti je tak výrazně vyšší.

Pro můstkový usměrňovač se používá konfigurace více diod v můstkovém obvodu. Řízený usměrňovač, v praxi nejčastěji tyristor, je součástka signálem uváděná do stavu propustnosti nebo naopak nepropustnosti.


UPS

Z angličtiny odvozená zkratka pojmu Uninterruptible Power Source označuje nepřerušený zdroj elektrické energie. Záložní zdroj UPS je vhodný tam, kde zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro stroje a zařízení, která nemohou být náhle a zároveň bezpečně odpojena.

UPS záložní zdroje jsou už dnes běžnou výbavou především kanceláří, kde zajišťují chod počítačů a síťových prvků i při výpadku proudu. Vítanou funkcí záložního napájení pro domácnost i kancelář je jejich schopnost eliminovat výrazné výkyvy v hodnotě napětí a tím zapojené spotřebiče ochránit před poškozením. Nejpraktičtější jsou varianty s vestavěnou baterií, které umí elektřinou zásobovat třeba i mnoho hodin.

Pro správný výběr konkrétní UPS je nutné znát především maximální plánované zatížení, tedy výkon připojovaných spotřebičů. Pozor je přitom třeba dát na špičkové hodnoty zejména při jejich rozběhu, které se mohou od těch jmenovitých výrazně lišit.


Odpojovač

Odpojovač je bezpečnostní prvek elektrických obvodů bez zátěže. Slouží k okem viditelnému odpojení spotřebičů od napětí výhradně v případě, že jimi neprochází proud. To je zásadní rozdíl ve funkci odpojovače a pojistkového odpínače, který v obvyklém provedení odpojuje pouze jmenovitý proud.

Vyskytuje se například v podobě pojistkového odpojovače či mechanického odpojovače baterií. Ten důvěrně znají příznivci spáleného benzínu, kteří jím ochraňují autobaterie svých garážovaných a opečovávaných historických nebo jen víkendově využitých automobilů před vybíjením v klidovém stavu.

Instalace odpojovače bývá často kombinována s použitím uzemňovače. Opět jde o mechanický spínač, tentokrát ale určený, jak jeho název dostatečně naznačuje, k uzemnění části obvodu. Po určitou dobu je schopen vést i zkratový proud.


Oddělovací transformátor

Transformátor, který slouží ke galvanickému oddělení síťového napětí proti zemi, se v elektrotechnice nazývá oddělovací transformátor. Po dotyku pouze jednoho z výstupů takového zařízení je transformátor bezpečný, nesmí však dojít k vodivému spojení dvou vodičů.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Tam, kde je třeba měnit střídavý proud na stejnosměrný, najde uplatnění usměrňovač. Kromě použití ve vozech elektrické hromadné dopravy je usměrňovač napětí přítomen v každém domácím spotřebiči. Distribuční síť totiž pracuje na principu proudu střídavého, naproti tomu chod přístrojů naší denní potřeby je závislý na tom stejnosměrném.

Rozlišit je možné dva základní typy – usměrňovač jednocestný a dvoucestný. Jednocestný usměrňovač ze sinusoidy vstupního napětí odstraní spodní polovinu a zachová tedy jen horní. Jeho účinnost je pochopitelně nízká a je tak vhodné ho použít pouze u nízkých proudů. Dvoucestný usměrňovač je propustný pro obě půlvlny a hodnota jeho účinnosti je tak výrazně vyšší.

Pro můstkový usměrňovač se používá konfigurace více diod v můstkovém obvodu. Řízený usměrňovač, v praxi nejčastěji tyristor, je součástka signálem uváděná do stavu propustnosti nebo naopak nepropustnosti.

Z angličtiny odvozená zkratka pojmu Uninterruptible Power Source označuje nepřerušený zdroj elektrické energie. Záložní zdroj UPS je vhodný tam, kde zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro stroje a zařízení, která nemohou být náhle a zároveň bezpečně odpojena.

UPS záložní zdroje jsou už dnes běžnou výbavou především kanceláří, kde zajišťují chod počítačů a síťových prvků i při výpadku proudu. Vítanou funkcí záložního napájení pro domácnost i kancelář je jejich schopnost eliminovat výrazné výkyvy v hodnotě napětí a tím zapojené spotřebiče ochránit před poškozením. Nejpraktičtější jsou varianty s vestavěnou baterií, které umí elektřinou zásobovat třeba i mnoho hodin.

Pro správný výběr konkrétní UPS je nutné znát především maximální plánované zatížení, tedy výkon připojovaných spotřebičů. Pozor je přitom třeba dát na špičkové hodnoty zejména při jejich rozběhu, které se mohou od těch jmenovitých výrazně lišit.