Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Potenciometr

Potenciometr je součástka používaná v elektronice a elektrotechnice vždy tam, kde je v obvodu potřebné vřadit proměnný odpor. V obvyklém provedení jde o otočný nebo lineárně posuvný prvek, jehož pohybem je nastavována úroveň odporu.

Potenciometr má celkem tři vývody, kdy krajní dva tvoří konce odporové dráhy. Nejjednodušší připojení potenciometru je pak takové, že je zapojen libovolný konec odporové dráhy a prostřední kontakt pro otočný nebo posuvný běžec. Z důvodu vyšší ergonomie použití jsou dnes stále oblíbenější digitální potenciometry. Namísto mechanické vazby mezi ovládacím prvkem a běžcem je zde integrovaný čip, který ovládá nastavení na základě vstupního signálu.

V současnosti už spíše archaickým použitím proměnného odporu je také reostat. Jde ve své podstatě o potenciometr, nikoli však s lineárně proměnnými, ale s pevně nastavenými hodnotami odporu.


Paralelní zapojení

Paralelní zapojení je taková konfigurace elektrického obvodu, kdy se jeho hlavní vedení rozděluje v místech zvaných uzly do větví. Důležitou vlastností uzlů je to, že napětí mezi nimi je vždy stejné. Proto je takové zapojení typické například pro domácí elektrický rozvod, kdy jsou jednotlivé spotřebiče do hlavního vedení vřazeny právě paralelně, a tedy se vzájemně nijak neovlivňují.

Často se paralelní zapojení používá u baterií. Cílem je při stejném napětí dosáhnout vyšší kapacity pro uložení energie. Výsledná kapacita je pak prostým součtem kapacit všech paralelně zapojených baterií. V principu se tak baterie chovají podobně jako kondenzátory při jejich paralelním zapojení – i zde je celková kapacita je opět součtem dílčích kapacit.

Podobně u paralelního zapojení rezistorů dochází k tomu, že každou větví prochází při shodném napětí různě velký proud a jejich součet se opět rovná velikosti proudu procházejícího obvodem.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Potenciometr je součástka používaná v elektronice a elektrotechnice vždy tam, kde je v obvodu potřebné vřadit proměnný odpor. V obvyklém provedení jde o otočný nebo lineárně posuvný prvek, jehož pohybem je nastavována úroveň odporu.

Potenciometr má celkem tři vývody, kdy krajní dva tvoří konce odporové dráhy. Nejjednodušší připojení potenciometru je pak takové, že je zapojen libovolný konec odporové dráhy a prostřední kontakt pro otočný nebo posuvný běžec. Z důvodu vyšší ergonomie použití jsou dnes stále oblíbenější digitální potenciometry. Namísto mechanické vazby mezi ovládacím prvkem a běžcem je zde integrovaný čip, který ovládá nastavení na základě vstupního signálu.

V současnosti už spíše archaickým použitím proměnného odporu je také reostat. Jde ve své podstatě o potenciometr, nikoli však s lineárně proměnnými, ale s pevně nastavenými hodnotami odporu.

Paralelní zapojení je taková konfigurace elektrického obvodu, kdy se jeho hlavní vedení rozděluje v místech zvaných uzly do větví. Důležitou vlastností uzlů je to, že napětí mezi nimi je vždy stejné. Proto je takové zapojení typické například pro domácí elektrický rozvod, kdy jsou jednotlivé spotřebiče do hlavního vedení vřazeny právě paralelně, a tedy se vzájemně nijak neovlivňují.

Často se paralelní zapojení používá u baterií. Cílem je při stejném napětí dosáhnout vyšší kapacity pro uložení energie. Výsledná kapacita je pak prostým součtem kapacit všech paralelně zapojených baterií. V principu se tak baterie chovají podobně jako kondenzátory při jejich paralelním zapojení – i zde je celková kapacita je opět součtem dílčích kapacit.

Podobně u paralelního zapojení rezistorů dochází k tomu, že každou větví prochází při shodném napětí různě velký proud a jejich součet se opět rovná velikosti proudu procházejícího obvodem.