Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Panelový vypínač

Panelový vypínač je součástka, která se používá k regulaci proudu energie a instaluje se přímo do panelu. Na trhu se setkáte s několika druhy – nejčastěji se jedná o vypínač s otočnou ovládací páčkou, čelním štítkem a 90° spínacím úhlem. Hlavní vypínač do panelu se nejčastěji používá v průmyslových objektech k ovládání strojů, světel nebo přívodu elektřiny. Od ostatních vypínačů se vyznačuje svou robustností a kontrastními barvami pro dobrou viditelnost v prostoru.

 

V nabídce najdete panelové vypínače od oblíbených výrobců na trhu, jako je Eaton, Wago, ABB nebo Omron.


Paralelní zapojení

Paralelní zapojení je taková konfigurace elektrického obvodu, kdy se jeho hlavní vedení rozděluje v místech zvaných uzly do větví. Důležitou vlastností uzlů je to, že napětí mezi nimi je vždy stejné. Proto je takové zapojení typické například pro domácí elektrický rozvod, kdy jsou jednotlivé spotřebiče do hlavního vedení vřazeny právě paralelně, a tedy se vzájemně nijak neovlivňují.

Často se paralelní zapojení používá u baterií. Cílem je při stejném napětí dosáhnout vyšší kapacity pro uložení energie. Výsledná kapacita je pak prostým součtem kapacit všech paralelně zapojených baterií. V principu se tak baterie chovají podobně jako kondenzátory při jejich paralelním zapojení – i zde je celková kapacita je opět součtem dílčích kapacit.

Podobně u paralelního zapojení rezistorů dochází k tomu, že každou větví prochází při shodném napětí různě velký proud a jejich součet se opět rovná velikosti proudu procházejícího obvodem.


Patch kabel

Co je patch kabel? S termínem „patch kabely“ jste se mohli setkat při připojování a propojování počítačů. Patch kabel, známý také jako ethernet kabel, je základním stavebním kamenem datové instalace a slouží k přenosu dat a informací. Tento přenos je buď na bázi elektrických signálů, nebo světelného proudu. Optické patch kabely jsou jednou z možností přenosu dat.

Tyto kabely mají z výroby již zhotovené konektory a používají se tedy k propojení datového kabelu ze zásuvky s koncovým spotřebičem, ať už se jedná o televizor, počítač, nebo jiný chytrý spotřebič.
Na našem e-shopu najdete patch kabely v bezkonkurenčním sortimentu od typu 5 až po typ OM 2 v téměř neomezeném rozmezí délek. Na našem e-shopu si můžete vybrat i ze pestré škály barev pláště, určitě tedy najdete ten správný kabel, ať už chcete kabely barevně odlišit nebo doplnit interiér.


Patch kabel

Pokud jste se někdy setkali s termínem „patch kabel,“ nejspíš jste slyšeli i o patch panelu. O co se tedy vlastně jedná? Patch panel, někdy také „propojovací pole“ je podlouhlá kazeta s kabelovými přípojkami, která slouží k ukončení patch kabelů, které přicházejí z datové zásuvky. Díky patch panelům jsou tato ukončení přehledně uspořádaná a usnadňují tak připojování uživatelů k aktivním prvkům – například switchům nebo telefonním ústřednám.

Patch panel se dá zakoupit ve dvou verzích – tzv. modulární (neosazený), do kterého je možné vsadit keystone modul, anebo integrovaný (plně osazený). Patch panely se vsazují buď do rozvaděčů či do otevřených rámů pro snadnější manipulaci.

Při výběru patch panelu je nutné zaměřit se na následující parametry: průměr a typ kabeláže, rozměr panelu, typ stínění a počet portu. Zkontrolujte si také, k jakému účelu patch panel hodláte používat – různé typy se hodí do různých typů sítí.


Patch panel

Zkratkou anglického Power Distribution Unit jsou označeny prvky pro řízenou distribuci elektrické energie. Do PDU jsou často zahrnuty rozvaděče s možností manuální, elektronické, ale dokonce i dálkové správy přes webové rozhraní nebo prostřednictvím aplikace. Využití nachází PDU například v oblasti řízení napájení serverů a jejich záložních elektrických zdrojů UPS.

Součástí systémů řízených elektrických rozvodů jsou i PDU zásuvkové lišty s přívodem 16A nebo 32A. Může jít o jednoduché zásuvky, ale i o provedení s měřením mnoha elektrických veličin včetně spotřeby a externím spínáním. To umožňuje přehledné a přesné ovládání napájení spotřebičů a přístrojů.


Pigtail

Pigtail konektor je charakteristické zakončení optických vláken pro jejich další napojení. Pomocí navaření nebo speciálních spojek je optický vodič spojený s konektorem, který umožňuje další rozbočení signálu nebo zapojení v optickém rozvaděči.

Specifikem optického vlákna je pro zajištění jeho spojení nutnost zalomení a následného zaleštění. O obojí je v pigtail konektoru již postaráno, takže odpadá případná složitá práce při montáži. Vlákno je dále chráněno izolací, která je buď pevně spojená a označovaná jako těsná, volnější polotěsná nebo zcela volná. Ta pak umožňuje v případě potřeby pohodlné odstranění.

Optické vlákno může být ve variantě multimode 50 μm, multimode 62,5 μm a singlemode 9 μm.


Potenciometr

Potenciometr je součástka používaná v elektronice a elektrotechnice vždy tam, kde je v obvodu potřebné vřadit proměnný odpor. V obvyklém provedení jde o otočný nebo lineárně posuvný prvek, jehož pohybem je nastavována úroveň odporu.

Potenciometr má celkem tři vývody, kdy krajní dva tvoří konce odporové dráhy. Nejjednodušší připojení potenciometru je pak takové, že je zapojen libovolný konec odporové dráhy a prostřední kontakt pro otočný nebo posuvný běžec. Z důvodu vyšší ergonomie použití jsou dnes stále oblíbenější digitální potenciometry. Namísto mechanické vazby mezi ovládacím prvkem a běžcem je zde integrovaný čip, který ovládá nastavení na základě vstupního signálu.

V současnosti už spíše archaickým použitím proměnného odporu je také reostat. Jde ve své podstatě o potenciometr, nikoli však s lineárně proměnnými, ale s pevně nastavenými hodnotami odporu.


Propojovací můstek

Propojovací můstek je součástka, která se používá v rozvaděčích nízkého napětí a v místech, kde je potřeba spojit více vodičů najednou. Proto se mu přezdívá také příčná spojka.

 

Můstek je opatřený ocelovou pružinou pro maximální odolnost a kabelovou dutinkou pro jednoduché upevnění na jističe vedení. Využívá se jako nulový můstek „N“ nebo jako můstek pro ochranný vodič „PE“. Propojovací můstek je efektivně technologicky řešený, aby dokázal poskytnout pevné připojení měděného pásku s přechodovým odporem.

 

Propojovací můstek se vyrábí ve dvou variantách: nekrytý (IP00) a krytý (IP20) a v několik barevných odstínech, jako je šedá, zelená, černá nebo modrá. Mezi různými typy můstků můžete vyhledávat také podle počtu přemostěných svorek (2 až 80) nebo počtu pólů (1 až 3). K nejznámějším výrobcům patří například Legrand, Weiland, Wago, Phoenix Contact.


Přepětová ochrana

Přepěťová ochrana je elektrický přístroj, který slouží k zamezení zkratu ve spotřebičích, vedení nebo zařízeních. Jakmile zaregistruje vysoké napětí, okamžitě přeruší elektrický kontakt. A díky tomu dokáže předejít vzniku požáru i zranění osob v okolí.

Na trhu existuje několik typů přepěťových ochran: do zásuvek a do rozvaděčů. Přepěťová ochrana do rozvaděče se nejčastěji instaluje v bytových rozvaděčích, zatímco přepěťová ochrana do zásuvky slouží zejména k ochraně spotřebičů a zařízení v domácnosti (dělí se na klasické, USB a koaxiální).

Přepěťová ochranou vybírejte podle kapacity – hodnoty vyjadřující, do jak silné rázové energie bude fungovat. Jako vodítko poslouží informace o třídě (A, B, C, D). Třída A představuje největší stupeň ochrany, třída D naopak nejnižší.


Přípojnice

V rozvodu elektrické energie je přípojnice (také angl. busbar) kovový pásek nebo tyč, obvykle umístěný uvnitř rozvaděčů, panelů a přípojnicových skříní pro místní rozvod vysokého proudu. Může k ní být připojeno několik nezávislých obvodů najednou. Používají se také k propojení vysokonapěťových zařízení v elektrických rozvodnách a nízkonapěťových zařízení v bateriových bankách. Obvykle jsou neizolované a mají dostatečnou tuhost, aby mohly být ve vzduchu podepřeny izolovanými sloupky. Tyto vlastnosti umožňují dostatečné chlazení vodičů a možnost přípojky na různých místech, aniž by vznikl nový spoj.

Hlavní ochranná přípojnice je potom taková přípojnice, ke které může být připojeno několik dalších, tzv. distribučních přípojnic.
Pokud si nevíte rady s výběrem správné přípojnice pro váš rozvaděč, zkontaktujte naše experty v Elfetexu, kteří vám rádi profesionálně poradí.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Panelový vypínač je součástka, která se používá k regulaci proudu energie a instaluje se přímo do panelu. Na trhu se setkáte s několika druhy – nejčastěji se jedná o vypínač s otočnou ovládací páčkou, čelním štítkem a 90° spínacím úhlem. Hlavní vypínač do panelu se nejčastěji používá v průmyslových objektech k ovládání strojů, světel nebo přívodu elektřiny. Od ostatních vypínačů se vyznačuje svou robustností a kontrastními barvami pro dobrou viditelnost v prostoru.

 

V nabídce najdete panelové vypínače od oblíbených výrobců na trhu, jako je Eaton, Wago, ABB nebo Omron.

Paralelní zapojení je taková konfigurace elektrického obvodu, kdy se jeho hlavní vedení rozděluje v místech zvaných uzly do větví. Důležitou vlastností uzlů je to, že napětí mezi nimi je vždy stejné. Proto je takové zapojení typické například pro domácí elektrický rozvod, kdy jsou jednotlivé spotřebiče do hlavního vedení vřazeny právě paralelně, a tedy se vzájemně nijak neovlivňují.

Často se paralelní zapojení používá u baterií. Cílem je při stejném napětí dosáhnout vyšší kapacity pro uložení energie. Výsledná kapacita je pak prostým součtem kapacit všech paralelně zapojených baterií. V principu se tak baterie chovají podobně jako kondenzátory při jejich paralelním zapojení – i zde je celková kapacita je opět součtem dílčích kapacit.

Podobně u paralelního zapojení rezistorů dochází k tomu, že každou větví prochází při shodném napětí různě velký proud a jejich součet se opět rovná velikosti proudu procházejícího obvodem.

Co je patch kabel? S termínem „patch kabely“ jste se mohli setkat při připojování a propojování počítačů. Patch kabel, známý také jako ethernet kabel, je základním stavebním kamenem datové instalace a slouží k přenosu dat a informací. Tento přenos je buď na bázi elektrických signálů, nebo světelného proudu. Optické patch kabely jsou jednou z možností přenosu dat.

Tyto kabely mají z výroby již zhotovené konektory a používají se tedy k propojení datového kabelu ze zásuvky s koncovým spotřebičem, ať už se jedná o televizor, počítač, nebo jiný chytrý spotřebič.
Na našem e-shopu najdete patch kabely v bezkonkurenčním sortimentu od typu 5 až po typ OM 2 v téměř neomezeném rozmezí délek. Na našem e-shopu si můžete vybrat i ze pestré škály barev pláště, určitě tedy najdete ten správný kabel, ať už chcete kabely barevně odlišit nebo doplnit interiér.

Pokud jste se někdy setkali s termínem „patch kabel,“ nejspíš jste slyšeli i o patch panelu. O co se tedy vlastně jedná? Patch panel, někdy také „propojovací pole“ je podlouhlá kazeta s kabelovými přípojkami, která slouží k ukončení patch kabelů, které přicházejí z datové zásuvky. Díky patch panelům jsou tato ukončení přehledně uspořádaná a usnadňují tak připojování uživatelů k aktivním prvkům – například switchům nebo telefonním ústřednám.

Patch panel se dá zakoupit ve dvou verzích – tzv. modulární (neosazený), do kterého je možné vsadit keystone modul, anebo integrovaný (plně osazený). Patch panely se vsazují buď do rozvaděčů či do otevřených rámů pro snadnější manipulaci.

Při výběru patch panelu je nutné zaměřit se na následující parametry: průměr a typ kabeláže, rozměr panelu, typ stínění a počet portu. Zkontrolujte si také, k jakému účelu patch panel hodláte používat – různé typy se hodí do různých typů sítí.

Zkratkou anglického Power Distribution Unit jsou označeny prvky pro řízenou distribuci elektrické energie. Do PDU jsou často zahrnuty rozvaděče s možností manuální, elektronické, ale dokonce i dálkové správy přes webové rozhraní nebo prostřednictvím aplikace. Využití nachází PDU například v oblasti řízení napájení serverů a jejich záložních elektrických zdrojů UPS.

Součástí systémů řízených elektrických rozvodů jsou i PDU zásuvkové lišty s přívodem 16A nebo 32A. Může jít o jednoduché zásuvky, ale i o provedení s měřením mnoha elektrických veličin včetně spotřeby a externím spínáním. To umožňuje přehledné a přesné ovládání napájení spotřebičů a přístrojů.

Pigtail konektor je charakteristické zakončení optických vláken pro jejich další napojení. Pomocí navaření nebo speciálních spojek je optický vodič spojený s konektorem, který umožňuje další rozbočení signálu nebo zapojení v optickém rozvaděči.

Specifikem optického vlákna je pro zajištění jeho spojení nutnost zalomení a následného zaleštění. O obojí je v pigtail konektoru již postaráno, takže odpadá případná složitá práce při montáži. Vlákno je dále chráněno izolací, která je buď pevně spojená a označovaná jako těsná, volnější polotěsná nebo zcela volná. Ta pak umožňuje v případě potřeby pohodlné odstranění.

Optické vlákno může být ve variantě multimode 50 μm, multimode 62,5 μm a singlemode 9 μm.

Potenciometr je součástka používaná v elektronice a elektrotechnice vždy tam, kde je v obvodu potřebné vřadit proměnný odpor. V obvyklém provedení jde o otočný nebo lineárně posuvný prvek, jehož pohybem je nastavována úroveň odporu.

Potenciometr má celkem tři vývody, kdy krajní dva tvoří konce odporové dráhy. Nejjednodušší připojení potenciometru je pak takové, že je zapojen libovolný konec odporové dráhy a prostřední kontakt pro otočný nebo posuvný běžec. Z důvodu vyšší ergonomie použití jsou dnes stále oblíbenější digitální potenciometry. Namísto mechanické vazby mezi ovládacím prvkem a běžcem je zde integrovaný čip, který ovládá nastavení na základě vstupního signálu.

V současnosti už spíše archaickým použitím proměnného odporu je také reostat. Jde ve své podstatě o potenciometr, nikoli však s lineárně proměnnými, ale s pevně nastavenými hodnotami odporu.

Propojovací můstek je součástka, která se používá v rozvaděčích nízkého napětí a v místech, kde je potřeba spojit více vodičů najednou. Proto se mu přezdívá také příčná spojka.

 

Můstek je opatřený ocelovou pružinou pro maximální odolnost a kabelovou dutinkou pro jednoduché upevnění na jističe vedení. Využívá se jako nulový můstek „N“ nebo jako můstek pro ochranný vodič „PE“. Propojovací můstek je efektivně technologicky řešený, aby dokázal poskytnout pevné připojení měděného pásku s přechodovým odporem.

 

Propojovací můstek se vyrábí ve dvou variantách: nekrytý (IP00) a krytý (IP20) a v několik barevných odstínech, jako je šedá, zelená, černá nebo modrá. Mezi různými typy můstků můžete vyhledávat také podle počtu přemostěných svorek (2 až 80) nebo počtu pólů (1 až 3). K nejznámějším výrobcům patří například Legrand, Weiland, Wago, Phoenix Contact.

Přepěťová ochrana je elektrický přístroj, který slouží k zamezení zkratu ve spotřebičích, vedení nebo zařízeních. Jakmile zaregistruje vysoké napětí, okamžitě přeruší elektrický kontakt. A díky tomu dokáže předejít vzniku požáru i zranění osob v okolí.

Na trhu existuje několik typů přepěťových ochran: do zásuvek a do rozvaděčů. Přepěťová ochrana do rozvaděče se nejčastěji instaluje v bytových rozvaděčích, zatímco přepěťová ochrana do zásuvky slouží zejména k ochraně spotřebičů a zařízení v domácnosti (dělí se na klasické, USB a koaxiální).

Přepěťová ochranou vybírejte podle kapacity – hodnoty vyjadřující, do jak silné rázové energie bude fungovat. Jako vodítko poslouží informace o třídě (A, B, C, D). Třída A představuje největší stupeň ochrany, třída D naopak nejnižší.

V rozvodu elektrické energie je přípojnice (také angl. busbar) kovový pásek nebo tyč, obvykle umístěný uvnitř rozvaděčů, panelů a přípojnicových skříní pro místní rozvod vysokého proudu. Může k ní být připojeno několik nezávislých obvodů najednou. Používají se také k propojení vysokonapěťových zařízení v elektrických rozvodnách a nízkonapěťových zařízení v bateriových bankách. Obvykle jsou neizolované a mají dostatečnou tuhost, aby mohly být ve vzduchu podepřeny izolovanými sloupky. Tyto vlastnosti umožňují dostatečné chlazení vodičů a možnost přípojky na různých místech, aniž by vznikl nový spoj.

Hlavní ochranná přípojnice je potom taková přípojnice, ke které může být připojeno několik dalších, tzv. distribučních přípojnic.
Pokud si nevíte rady s výběrem správné přípojnice pro váš rozvaděč, zkontaktujte naše experty v Elfetexu, kteří vám rádi profesionálně poradí.