Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CA    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Magnetická cívka

Magnetická cívka se v elektrických obvodech používá tam, kde je třeba působit magnetickou silou. Průchodem elektrického proudu cívkou vzniká magnetické pole orientované podle směru průtoku proudu. Pro zvýšení vznikajících sil je možné použít také vložené jádro z permanentního magnetu. Procesu vzniku a působení magnetického pole se říká indukce a cívka v tomto způsobu zapojení funguje jako induktor.

V elektrotechnice je možné se s působením magnetického pole vznikajícího v důsledku proudu procházejícího skrz cívku setkat u stykačů. Ty jsou schopny nejen rozpojit, ale i spojit obvod právě na základě toho, zda cívkou proud prochází č nikoli. Obvykle je stav takový, že když je cívka pod napětím, působí na mechanický člen tak, aby byl obvod uzavřen. Ve chvíli, kdy síla pomine, stykač se uvede do stabilní polohy – rozpojí se.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Magnetická cívka se v elektrických obvodech používá tam, kde je třeba působit magnetickou silou. Průchodem elektrického proudu cívkou vzniká magnetické pole orientované podle směru průtoku proudu. Pro zvýšení vznikajících sil je možné použít také vložené jádro z permanentního magnetu. Procesu vzniku a působení magnetického pole se říká indukce a cívka v tomto způsobu zapojení funguje jako induktor.

V elektrotechnice je možné se s působením magnetického pole vznikajícího v důsledku proudu procházejícího skrz cívku setkat u stykačů. Ty jsou schopny nejen rozpojit, ale i spojit obvod právě na základě toho, zda cívkou proud prochází č nikoli. Obvykle je stav takový, že když je cívka pod napětím, působí na mechanický člen tak, aby byl obvod uzavřen. Ve chvíli, kdy síla pomine, stykač se uvede do stabilní polohy – rozpojí se.