Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Acidurka

Název pro elektrikářskou krabicovou rozvodku vyrobenou z termoplastu nahrazujícího starý známý bakelit. Acidurka je zhotovená z plastu, při jehož produkci je použita kyselina – odtud tedy acid. Základním znakem materiálu má být jeho trvanlivost, anglicky durability. Spojení acidur se tak stalo pojmem, kterému každý elektrikář rozumí.

Zejména tam, kde je třeba hledat vhodnou instalační krabici do vlhka, je rozvodka zvaná acidurka vítaným pomocníkem. Díky plné parotěsnosti a pryžovému těsnění se na ni dá spolehnout v podmínkách, kde by jiné krabice neobstály.


AC motor

Elektromotor napájený stejnosměrným proudem je označován jako AC motor. Jejich konstrukce je založená na statoru tvořícím vnější obal soustředěný kolem rotoru. Stator vytváří rotující magnetické pole, které následně způsobuje pohyb rotoru uvnitř. Oproti výkonnějšímu střídavému motoru nabízí ten stejnosměrný vyšší účinnost a tedy lepší využití vstupní energie.

Nejpoužívanější dva principy AC motorů, využívajících stejnosměrný proud, se nazývají indukční motor a synchronní motor. První z nich využívá rozdílu v rychlosti otáčení magnetického pole statoru a rychlosti otáčení hřídele k indukci napětí na vinutí rotoru. Synchronní motor naproti tomu pracuje díky magnetickému poli permanentních magnetů nebo vnějšímu buzení pomocí dodané elektrické energie.


AC proud

Pojem alternative current nemusí nutně nic říkat ani angličtinářům. Jako odborný překlad se zažil termín střídavý proud, což už je pojem známější. Označuje elektrický proud, jehož směr se v čase, na rozdíl od proudu stejnosměrného, mění. Samotné spojení AC proud přitom definuje charakter této veličiny, nikoli její velikost. Ta je právě v důsledku proměnlivosti směru toku elektronů také proměnná. Odtud potom plynou označení jako například střední hodnota proudu, špičkový proud nebo efektivní hodnota proudu, a s tím i spojené hodnoty napětí.

Střídavý proud vzniká pomocí alternátoru – generátoru s pohyblivým rotorem. Ten se uvnitř generátoru otáčí s určitou frekvencí, která pak určuje i frekvenci takto vznikajícího střídavého proudu. Pokud je otáčení harmonické, tedy probíhá s neměnnou úhlovou rychlostí, lze mluvit o harmonickém střídavém proudu.


AIFe lana

AIFe lana jsou ocelohliníkové, samonosné závěsné kabely, které se využívají pro venkovní elektrické vedení. Skládají se z ocelového jádra s pozinkovaným povrchem a hliníkových žil obtočených okolo vodiče. Díky tomu se chlubí vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, působení UV záření, deště nebo mrazu. 

 

AIFe lana se dodávají v nejrůznějších rozměrech, přičemž nejčastěji bývá od 25 do 800 mm2. Ať už si vyberete jakýkoliv model, každý z nich splňuje přísné elektrické a energetické normy: EN 5018, IEC 1089, PN-74/E-90083, SFS 5071 nebo NF C34-120.


Antoníček

Elektrický stavební rozvaděč, lidově označovaný jako antoníček, je nezbytnou součástí zřízení staveniště. Každý, kdo se chystá realizovat nebo už realizuje novostavbu rodinného domu na parcele, se dřív nebo později s tímto pojmem setká. Přípojka elektřiny z pohledu konečného uživatele začíná právě místem, kde je umístěna elektroměrová skříň.

Zařízení spojené s přípojkou k veřejné elektrické síti tvoří jedna skříň s nožovými pojistkami a druhá s elektroměrem. Obě mohou být umístěny buď na samostatném pilířku, nebo vestavěné do niky ve zděné konstrukci. Ta nejčastěji tvoří součást oplocení na hranici pozemku pro snadný přístup k opravě, údržbě a odečítání stavu elektroměru.


Axiální ventilátor

Ventilátor, u kterého se dopravovaný vzduch pohybuje ve směru osy otáčení lopatek vrtule, se nazývá axiální. Rozhodující je zde objemový průtok vzduchu, nikoli vznikající tlak, který není velký. Například pro účely použití ventilátoru do koupelny je prioritou právě maximální účinnost odvětrání, nikoli překonávání vysokých tlakových ztrát.

Axiální ventilátory byly obecně těmi prvními, které mohly díky vývoji elektromotorů vzniknout. Oproti radiálním jsou méně hlučné a jejich konstrukce je díky jednoduchému principu uložení pohyblivých částí spolehlivá i snadno servisovatelná.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Název pro elektrikářskou krabicovou rozvodku vyrobenou z termoplastu nahrazujícího starý známý bakelit. Acidurka je zhotovená z plastu, při jehož produkci je použita kyselina – odtud tedy acid. Základním znakem materiálu má být jeho trvanlivost, anglicky durability. Spojení acidur se tak stalo pojmem, kterému každý elektrikář rozumí.

Zejména tam, kde je třeba hledat vhodnou instalační krabici do vlhka, je rozvodka zvaná acidurka vítaným pomocníkem. Díky plné parotěsnosti a pryžovému těsnění se na ni dá spolehnout v podmínkách, kde by jiné krabice neobstály.

Elektromotor napájený stejnosměrným proudem je označován jako AC motor. Jejich konstrukce je založená na statoru tvořícím vnější obal soustředěný kolem rotoru. Stator vytváří rotující magnetické pole, které následně způsobuje pohyb rotoru uvnitř. Oproti výkonnějšímu střídavému motoru nabízí ten stejnosměrný vyšší účinnost a tedy lepší využití vstupní energie.

Nejpoužívanější dva principy AC motorů, využívajících stejnosměrný proud, se nazývají indukční motor a synchronní motor. První z nich využívá rozdílu v rychlosti otáčení magnetického pole statoru a rychlosti otáčení hřídele k indukci napětí na vinutí rotoru. Synchronní motor naproti tomu pracuje díky magnetickému poli permanentních magnetů nebo vnějšímu buzení pomocí dodané elektrické energie.

Pojem alternative current nemusí nutně nic říkat ani angličtinářům. Jako odborný překlad se zažil termín střídavý proud, což už je pojem známější. Označuje elektrický proud, jehož směr se v čase, na rozdíl od proudu stejnosměrného, mění. Samotné spojení AC proud přitom definuje charakter této veličiny, nikoli její velikost. Ta je právě v důsledku proměnlivosti směru toku elektronů také proměnná. Odtud potom plynou označení jako například střední hodnota proudu, špičkový proud nebo efektivní hodnota proudu, a s tím i spojené hodnoty napětí.

Střídavý proud vzniká pomocí alternátoru – generátoru s pohyblivým rotorem. Ten se uvnitř generátoru otáčí s určitou frekvencí, která pak určuje i frekvenci takto vznikajícího střídavého proudu. Pokud je otáčení harmonické, tedy probíhá s neměnnou úhlovou rychlostí, lze mluvit o harmonickém střídavém proudu.

AIFe lana jsou ocelohliníkové, samonosné závěsné kabely, které se využívají pro venkovní elektrické vedení. Skládají se z ocelového jádra s pozinkovaným povrchem a hliníkových žil obtočených okolo vodiče. Díky tomu se chlubí vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, působení UV záření, deště nebo mrazu. 

 

AIFe lana se dodávají v nejrůznějších rozměrech, přičemž nejčastěji bývá od 25 do 800 mm2. Ať už si vyberete jakýkoliv model, každý z nich splňuje přísné elektrické a energetické normy: EN 5018, IEC 1089, PN-74/E-90083, SFS 5071 nebo NF C34-120.

Elektrický stavební rozvaděč, lidově označovaný jako antoníček, je nezbytnou součástí zřízení staveniště. Každý, kdo se chystá realizovat nebo už realizuje novostavbu rodinného domu na parcele, se dřív nebo později s tímto pojmem setká. Přípojka elektřiny z pohledu konečného uživatele začíná právě místem, kde je umístěna elektroměrová skříň.

Zařízení spojené s přípojkou k veřejné elektrické síti tvoří jedna skříň s nožovými pojistkami a druhá s elektroměrem. Obě mohou být umístěny buď na samostatném pilířku, nebo vestavěné do niky ve zděné konstrukci. Ta nejčastěji tvoří součást oplocení na hranici pozemku pro snadný přístup k opravě, údržbě a odečítání stavu elektroměru.

Ventilátor, u kterého se dopravovaný vzduch pohybuje ve směru osy otáčení lopatek vrtule, se nazývá axiální. Rozhodující je zde objemový průtok vzduchu, nikoli vznikající tlak, který není velký. Například pro účely použití ventilátoru do koupelny je prioritou právě maximální účinnost odvětrání, nikoli překonávání vysokých tlakových ztrát.

Axiální ventilátory byly obecně těmi prvními, které mohly díky vývoji elektromotorů vzniknout. Oproti radiálním jsou méně hlučné a jejich konstrukce je díky jednoduchému principu uložení pohyblivých částí spolehlivá i snadno servisovatelná.