Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Tlumivka

Tlumivka je válcovitá cívka, která má v obvodu akumulovat elektrickou energii a tím zajišťuje snadnější průchod jen složek proudu s nižším kmitočtem. Vyrovnává tak průběh proudu při případných výkyvech napětí. Uvnitř cívky může být pro zvýšení indukčnosti vloženo feromagnetické jádro.

U zářivek se tlumivka používá pro to, aby bylo možné dosáhnout výboje v plynu uvnitř trubice. Průchodem elektrického proudu dutinou dochází k ionizaci par rtuti a tím i k přeměně na světlo.

Cívka také najde své uplatnění v použití při svařování. Tlumivka do invertoru patří proto, aby zajistila vyhlazení výstupního napětí a usnadní tak i zapálení elektrického oblouku.


Odpínač

Kvalita řízení topné soustavy rozhoduje nejen o výsledném tepelném komfortu, ale také o její celkové efektivitě. Základním stavebním kamenem každého topení tak musí být pokojový termostat. Jde o zařízení, které na základě snímání teploty integrovaným nebo externím tepelným čidlem ovládá aktivní prvky systému vytápění jako jsou spínací relé, regulační ventily nebo oběhová čerpadla.

Variant termostatů je na výběr mnoho, kdy každá z nich s sebou nese konkrétní funkční výhodu. Oblíbené jsou bezdrátové termostaty pro možnost snadného přemístění a tím i okamžitou změnu způsobu řízení topení v případě potřeby.

Ovládání termostatu na topení může být založeno buď na změně parametrů pomocí mechanické vazby přepínači nebo lze pořídit termostat digitální. Způsob vřazení do systému vytápění je u obou možností shodné a zapojení termostatu tak není pro poučeného montážníka nic složitého.

Odpínač je přístroj sloužící v elektrických obvodech pro viditelné odpojení zařízení od napětí. Jde o prvek bezpečnosti, který odepíná či zapíná jmenovitý proud. Oproti odpojovači ale nemá funkci odpojení zkratového proudu. K tomu pak slouží pojistkový odpínač s předřazenou pojistkou, která má za úkol řešit právě případné zkratové situace.

Odpínač či pojistkový odpínač je důležitým zabezpečovacím prvkem určeným nejen pro ochranu spotřebičů a ostatních v obvodu zapojených přístrojů. Jde i o řešení případného požárního rizika v domech, bytech, kancelářských, skladových i výrobních prostorech. Nárůst proudu nad jmenovité hodnoty současně znamená vznik nebezpečně vysokých teplot, které by mohly zapříčinit zahoření. Tomu odpínač spolehlivě zabrání.


Odpojovač

Odpojovač je bezpečnostní prvek elektrických obvodů bez zátěže. Slouží k okem viditelnému odpojení spotřebičů od napětí výhradně v případě, že jimi neprochází proud. To je zásadní rozdíl ve funkci odpojovače a pojistkového odpínače, který v obvyklém provedení odpojuje pouze jmenovitý proud.

Vyskytuje se například v podobě pojistkového odpojovače či mechanického odpojovače baterií. Ten důvěrně znají příznivci spáleného benzínu, kteří jím ochraňují autobaterie svých garážovaných a opečovávaných historických nebo jen víkendově využitých automobilů před vybíjením v klidovém stavu.

Instalace odpojovače bývá často kombinována s použitím uzemňovače. Opět jde o mechanický spínač, tentokrát ale určený, jak jeho název dostatečně naznačuje, k uzemnění části obvodu. Po určitou dobu je schopen vést i zkratový proud.


Oddělovací transformátor

Transformátor, který slouží ke galvanickému oddělení síťového napětí proti zemi, se v elektrotechnice nazývá oddělovací transformátor. Po dotyku pouze jednoho z výstupů takového zařízení je transformátor bezpečný, nesmí však dojít k vodivému spojení dvou vodičů.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Tlumivka je válcovitá cívka, která má v obvodu akumulovat elektrickou energii a tím zajišťuje snadnější průchod jen složek proudu s nižším kmitočtem. Vyrovnává tak průběh proudu při případných výkyvech napětí. Uvnitř cívky může být pro zvýšení indukčnosti vloženo feromagnetické jádro.

U zářivek se tlumivka používá pro to, aby bylo možné dosáhnout výboje v plynu uvnitř trubice. Průchodem elektrického proudu dutinou dochází k ionizaci par rtuti a tím i k přeměně na světlo.

Cívka také najde své uplatnění v použití při svařování. Tlumivka do invertoru patří proto, aby zajistila vyhlazení výstupního napětí a usnadní tak i zapálení elektrického oblouku.

Kvalita řízení topné soustavy rozhoduje nejen o výsledném tepelném komfortu, ale také o její celkové efektivitě. Základním stavebním kamenem každého topení tak musí být pokojový termostat. Jde o zařízení, které na základě snímání teploty integrovaným nebo externím tepelným čidlem ovládá aktivní prvky systému vytápění jako jsou spínací relé, regulační ventily nebo oběhová čerpadla.

Variant termostatů je na výběr mnoho, kdy každá z nich s sebou nese konkrétní funkční výhodu. Oblíbené jsou bezdrátové termostaty pro možnost snadného přemístění a tím i okamžitou změnu způsobu řízení topení v případě potřeby.

Ovládání termostatu na topení může být založeno buď na změně parametrů pomocí mechanické vazby přepínači nebo lze pořídit termostat digitální. Způsob vřazení do systému vytápění je u obou možností shodné a zapojení termostatu tak není pro poučeného montážníka nic složitého.