Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Oddělovací transformátor

Transformátor, který slouží ke galvanickému oddělení síťového napětí proti zemi, se v elektrotechnice nazývá oddělovací transformátor. Po dotyku pouze jednoho z výstupů takového zařízení je transformátor bezpečný, nesmí však dojít k vodivému spojení dvou vodičů.


Odpínač

Odpínač je přístroj sloužící v elektrických obvodech pro viditelné odpojení zařízení od napětí. Jde o prvek bezpečnosti, který odepíná či zapíná jmenovitý proud. Oproti odpojovači ale nemá funkci odpojení zkratového proudu. K tomu pak slouží pojistkový odpínač s předřazenou pojistkou, která má za úkol řešit právě případné zkratové situace.

Odpínač či pojistkový odpínač je důležitým zabezpečovacím prvkem určeným nejen pro ochranu spotřebičů a ostatních v obvodu zapojených přístrojů. Jde i o řešení případného požárního rizika v domech, bytech, kancelářských, skladových i výrobních prostorech. Nárůst proudu nad jmenovité hodnoty současně znamená vznik nebezpečně vysokých teplot, které by mohly zapříčinit zahoření. Tomu odpínač spolehlivě zabrání.


Odpojovač

Odpojovač je bezpečnostní prvek elektrických obvodů bez zátěže. Slouží k okem viditelnému odpojení spotřebičů od napětí výhradně v případě, že jimi neprochází proud. To je zásadní rozdíl ve funkci odpojovače a pojistkového odpínače, který v obvyklém provedení odpojuje pouze jmenovitý proud.

Vyskytuje se například v podobě pojistkového odpojovače či mechanického odpojovače baterií. Ten důvěrně znají příznivci spáleného benzínu, kteří jím ochraňují autobaterie svých garážovaných a opečovávaných historických nebo jen víkendově využitých automobilů před vybíjením v klidovém stavu.

Instalace odpojovače bývá často kombinována s použitím uzemňovače. Opět jde o mechanický spínač, tentokrát ale určený, jak jeho název dostatečně naznačuje, k uzemnění části obvodu. Po určitou dobu je schopen vést i zkratový proud.


Odpor elektrický

Elektrický odpor je fyzikální veličina jejíž velikost udaná v Ohmech [Ω] určuje míru snížení elektrického napětí na koncích vodiče. Velikost je dána komplexem několika vlastností jako je délka a průřez vodiče, jeho materiál a aktuální teplota. Elektrický odpor vodiče je vždy vyjádřen kladnou hodnotou.

Výpočet elektrického odporu je možný dle známého Ohmova zákona, který říká, že je roven podílu napětí [V] a proudu [A]. Případně je možné použít vztahu, kdy je odpor přímo úměrný součinu velikosti hodnot délky vodiče [mm] a měrného elektrického odporu materiálu [Ω], a naopak nepřímo úměrný hodnotě jeho příčného průřezu [mm2].

Samotným označením odpor je často myšlena už konkrétní elektronická součástka. Jde o pasivní prvek obvodů a její technicky správný název je rezistor. Jeho jedinou funkcí je omezovat velikost procházejícího proudu právě o hodnotu odpovídající jmenovité hodnotě odporu.


Ochranný oplet

Ochranný oplet slouží pro mechanickou ochranu kabelů. Zabraňuje vniku nechtěných předmětů, ale také prostoupení vlhkosti. Obvykle je vyrobený z odolných polyesterových vláken, která se splétají do kříže – proto se mu říká bužírka. Díky této struktuře je úplet maximálně flexibilní a zároveň dokáže skvěle obepnout nerovnosti na vedení.

Speciálním druhem je smršťovací bužírka na kabely, která se působením tepla perfektně přizpůsobí jejich obvodu. Ochranný oplet na kabely je zároveň odolný vůči extrémním teplotám (od -50 °C do 150 °C), proto je jeho používání maximálně bezpečné. Konkrétní oplety můžete vybírat jak podle délky a průměru, tak podle tloušťky stěny nebo barvy.


Optická vana

Pro ukončení optických kabelů slouží optické vany. Jde o pasivní prvky rozvaděčů, buď pevně kotvené nebo prakticky výsuvné. Každá optická vana je zakončena čelem s odpovídajícím počtem otvorů pro osazení optických spojek. Naproti tomu zadní část vany tvoří díl uzpůsobený pro umístění kabelových průchodek. Celý komplet potom vytváří uzavřený box pro bezpečné a spolehlivé propojení kabelových optických vedení.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Transformátor, který slouží ke galvanickému oddělení síťového napětí proti zemi, se v elektrotechnice nazývá oddělovací transformátor. Po dotyku pouze jednoho z výstupů takového zařízení je transformátor bezpečný, nesmí však dojít k vodivému spojení dvou vodičů.

Odpínač je přístroj sloužící v elektrických obvodech pro viditelné odpojení zařízení od napětí. Jde o prvek bezpečnosti, který odepíná či zapíná jmenovitý proud. Oproti odpojovači ale nemá funkci odpojení zkratového proudu. K tomu pak slouží pojistkový odpínač s předřazenou pojistkou, která má za úkol řešit právě případné zkratové situace.

Odpínač či pojistkový odpínač je důležitým zabezpečovacím prvkem určeným nejen pro ochranu spotřebičů a ostatních v obvodu zapojených přístrojů. Jde i o řešení případného požárního rizika v domech, bytech, kancelářských, skladových i výrobních prostorech. Nárůst proudu nad jmenovité hodnoty současně znamená vznik nebezpečně vysokých teplot, které by mohly zapříčinit zahoření. Tomu odpínač spolehlivě zabrání.

Odpojovač je bezpečnostní prvek elektrických obvodů bez zátěže. Slouží k okem viditelnému odpojení spotřebičů od napětí výhradně v případě, že jimi neprochází proud. To je zásadní rozdíl ve funkci odpojovače a pojistkového odpínače, který v obvyklém provedení odpojuje pouze jmenovitý proud.

Vyskytuje se například v podobě pojistkového odpojovače či mechanického odpojovače baterií. Ten důvěrně znají příznivci spáleného benzínu, kteří jím ochraňují autobaterie svých garážovaných a opečovávaných historických nebo jen víkendově využitých automobilů před vybíjením v klidovém stavu.

Instalace odpojovače bývá často kombinována s použitím uzemňovače. Opět jde o mechanický spínač, tentokrát ale určený, jak jeho název dostatečně naznačuje, k uzemnění části obvodu. Po určitou dobu je schopen vést i zkratový proud.

Elektrický odpor je fyzikální veličina jejíž velikost udaná v Ohmech [Ω] určuje míru snížení elektrického napětí na koncích vodiče. Velikost je dána komplexem několika vlastností jako je délka a průřez vodiče, jeho materiál a aktuální teplota. Elektrický odpor vodiče je vždy vyjádřen kladnou hodnotou.

Výpočet elektrického odporu je možný dle známého Ohmova zákona, který říká, že je roven podílu napětí [V] a proudu [A]. Případně je možné použít vztahu, kdy je odpor přímo úměrný součinu velikosti hodnot délky vodiče [mm] a měrného elektrického odporu materiálu [Ω], a naopak nepřímo úměrný hodnotě jeho příčného průřezu [mm²].

Samotným označením odpor je často myšlena už konkrétní elektronická součástka. Jde o pasivní prvek obvodů a její technicky správný název je rezistor. Jeho jedinou funkcí je omezovat velikost procházejícího proudu právě o hodnotu odpovídající jmenovité hodnotě odporu.

Ochranný oplet slouží pro mechanickou ochranu kabelů. Zabraňuje vniku nechtěných předmětů, ale také prostoupení vlhkosti. Obvykle je vyrobený z odolných polyesterových vláken, která se splétají do kříže – proto se mu říká bužírka. Díky této struktuře je úplet maximálně flexibilní a zároveň dokáže skvěle obepnout nerovnosti na vedení.

Speciálním druhem je smršťovací bužírka na kabely, která se působením tepla perfektně přizpůsobí jejich obvodu. Ochranný oplet na kabely je zároveň odolný vůči extrémním teplotám (od -50 °C do 150 °C), proto je jeho používání maximálně bezpečné. Konkrétní oplety můžete vybírat jak podle délky a průměru, tak podle tloušťky stěny nebo barvy.

Pro ukončení optických kabelů slouží optické vany. Jde o pasivní prvky rozvaděčů, buď pevně kotvené nebo prakticky výsuvné. Každá optická vana je zakončena čelem s odpovídajícím počtem otvorů pro osazení optických spojek. Naproti tomu zadní část vany tvoří díl uzpůsobený pro umístění kabelových průchodek. Celý komplet potom vytváří uzavřený box pro bezpečné a spolehlivé propojení kabelových optických vedení.