Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L      N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Smart Home

Spojení chytrá domácnost nebo z angličtiny převzaté Smart Home se už zabydlelo i ve slovníku tuzemských stavebníků a kutilů. Kouzlo takového řešení elektroinstalace tkví v tom, že jí tvoří prvky, dílčí celky, ovládací a regulační přístroje mající schopnosti automatizace a dálkové správy procesů.

Předmětem takového řízení jsou obvykle solární žaluzie, osvětlení, chytré topení či naopak chytrá klimatizace, zabezpečení domu nebo řízení přístupu. Skutečně chytrý systém není jen pouhou hračkou, ale třeba i učící se prvek, který svou funkci průběžně přizpůsobuje zvyklostem uživatele.

Oblíbenou základní funkcí Smart Home systémů je chytré osvětlení, které může spínat a vypínat části osvětlení v době vaší dovolené pro simulaci dojmu přítomnosti a tím i zvýšení bezpečí objektu. Ve spojení s chytrou zásuvkou může zároveň spouštět některé spotřebiče nebo regulovat větrání.


Sériové zapojení

Řazení elektronických součástek v obvodu, kdy je umístěna jedna za druhou a vstupní vodič jedné je zároveň výstupním té předchozí, se nazývá sériové zapojení. Oproti zapojení paralelnímu je proud protékající obvodem v každém jeho místě stejný. Naproti tomu napětí na kontaktech zapojených součástek je různé a liší se v závislosti na odporu součástky.

U sériového zapojení baterií je využívána vlastnost této konfigurace, kdy je výsledné napětí součtem jednotlivých napětí na pólech baterie nebo článku. Tím lze snadno dosáhnout výrazného zvýšení napětí nutného pro provoz některých zařízení. Kapacita sestavy je přitom rovna kapacitě nejmenší ze zapojených baterií. Analogicky při sériovém zapojení rezistorů je celkový odpor výsledkem součtu odporů jednotlivých rezistorů.

V audiotechnice se někdy využívá sériové zapojení reproduktorů. V případě, kdy si přejete přehrávat stejný signál na dvou místech, je sériové zapojení správnějším řešením vzhledem ke sčítání impedancí. Pokud byste použili zapojení paralelní, mohlo by dojít k přetížení koncového stupně zesilovače až k jeho destrukci.


Odpojovač

Odpojovač je bezpečnostní prvek elektrických obvodů bez zátěže. Slouží k okem viditelnému odpojení spotřebičů od napětí výhradně v případě, že jimi neprochází proud. To je zásadní rozdíl ve funkci odpojovače a pojistkového odpínače, který v obvyklém provedení odpojuje pouze jmenovitý proud.

Vyskytuje se například v podobě pojistkového odpojovače či mechanického odpojovače baterií. Ten důvěrně znají příznivci spáleného benzínu, kteří jím ochraňují autobaterie svých garážovaných a opečovávaných historických nebo jen víkendově využitých automobilů před vybíjením v klidovém stavu.

Instalace odpojovače bývá často kombinována s použitím uzemňovače. Opět jde o mechanický spínač, tentokrát ale určený, jak jeho název dostatečně naznačuje, k uzemnění části obvodu. Po určitou dobu je schopen vést i zkratový proud.


Oddělovací transformátor

Transformátor, který slouží ke galvanickému oddělení síťového napětí proti zemi, se v elektrotechnice nazývá oddělovací transformátor. Po dotyku pouze jednoho z výstupů takového zařízení je transformátor bezpečný, nesmí však dojít k vodivému spojení dvou vodičů.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Spojení chytrá domácnost nebo z angličtiny převzaté Smart Home se už zabydlelo i ve slovníku tuzemských stavebníků a kutilů. Kouzlo takového řešení elektroinstalace tkví v tom, že jí tvoří prvky, dílčí celky, ovládací a regulační přístroje mající schopnosti automatizace a dálkové správy procesů.

Předmětem takového řízení jsou obvykle solární žaluzie, osvětlení, chytré topení či naopak chytrá klimatizace, zabezpečení domu nebo řízení přístupu. Skutečně chytrý systém není jen pouhou hračkou, ale třeba i učící se prvek, který svou funkci průběžně přizpůsobuje zvyklostem uživatele.

Oblíbenou základní funkcí Smart Home systémů je chytré osvětlení, které může spínat a vypínat části osvětlení v době vaší dovolené pro simulaci dojmu přítomnosti a tím i zvýšení bezpečí objektu. Ve spojení s chytrou zásuvkou může zároveň spouštět některé spotřebiče nebo regulovat větrání.

Řazení elektronických součástek v obvodu, kdy je umístěna jedna za druhou a vstupní vodič jedné je zároveň výstupním té předchozí, se nazývá sériové zapojení. Oproti zapojení paralelnímu je proud protékající obvodem v každém jeho místě stejný. Naproti tomu napětí na kontaktech zapojených součástek je různé a liší se v závislosti na odporu součástky.

U sériového zapojení baterií je využívána vlastnost této konfigurace, kdy je výsledné napětí součtem jednotlivých napětí na pólech baterie nebo článku. Tím lze snadno dosáhnout výrazného zvýšení napětí nutného pro provoz některých zařízení. Kapacita sestavy je přitom rovna kapacitě nejmenší ze zapojených baterií. Analogicky při sériovém zapojení rezistorů je celkový odpor výsledkem součtu odporů jednotlivých rezistorů.

V audiotechnice se někdy využívá sériové zapojení reproduktorů. V případě, kdy si přejete přehrávat stejný signál na dvou místech, je sériové zapojení správnějším řešením vzhledem ke sčítání impedancí. Pokud byste použili zapojení paralelní, mohlo by dojít k přetížení koncového stupně zesilovače až k jeho destrukci.