Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Nadproud

Pojmem nadproud se v elektrotechnice označuje takový proud, který přesahuje udaný jmenovitý proud spotřebiče nebo obvodu. Běžně je možné se s nadproudem setkat při poruše způsobené zkratem, kdy je kladná odchylka výrazně vyšší než jmenovitá hodnota. Stejně tak je možné nadproud naměřit při rozběhu elektromotorů.

Situace vyvolávající takový stav může být pro obvod nebo zapojené spotřebiče významným rizikem, a proto je nutné je chránit nadproudovou ochranou. Pro tento účel jsou v obvodu zapojeny odpovídající pojistky a jističe, případně nadproudové relé. To na základě snímání teploty z jednotlivých fází ovládá cívku spojeného stykače, který v případě nárůstu teploty nad určenou mez obvod rozpojí.

Rozpojením postižené části nebo i celého obvodu dojde k přerušení vlivu vysokého proudu a tím i odstranění příčiny rizikového nárůstu teploty.


Normy osvětlení

Intenzita a provedení vnitřního i venkovního osvětlení je dnes ošetřena odpovídajícími technickými předpisy v podobě norem, právně závazných vyhlášek a nařízení vlády. Týká se to veřejného osvětlení, osvětlení silničních komunikací, pracovišť i domácností. V soustavě ČSN najdete i řešení pro správné osvětlení tunelů, sportovišť, kanceláří, pro výběr nouzového osvětlení nebo integrovaných strojních svítidel.

Veškeré tyto hygienické normy pro osvětlení mají společný cíl a tím je ochrana zdraví, v některých případech i životního prostředí. V případě osvětlení pracovišť, domácností a veřejných komunikací je společným jmenovatelem odpovídající intenzita světla. Ta má umožnit snadnou orientaci a zároveň nepůsobit rušivě či dokonce nezpůsobovat potíže se zrakem.

Zároveň normy pro osvětlení předepisují i provedení spojené elektroinstalace tak, aby se ani ona nestala příčinou jakéhokoli ohrožení lidského zdraví ať už při práci nebo v domácím prostředí. Řada ČSN norem týkající se vnitřního a venkovního osvětlení je uvozena společným čtyřčíslím 3604.


Nouzové osvětlení

Systém nouzového osvětlení je jedním z předpisy daných protipožárních opatření. V případě selhání běžného osvětlení způsobeného výpadkem napájení musí být nouzové osvětlení únikových cest samočinně spuštěno. Díky tomu je zajištěna základní orientace osob umožňující včasné a bezpečné opuštění ohrožených prostor.

Pro realizaci takového systému jsou používána svítidla odpovídající požadavkům harmonizované normy pro nouzové osvětlení. Může jít jak o svítidla žárovková, tak i LED nouzové osvětlení. Konstrukce může být

  • kombinovaná, kdy svítidlo obsahuje alespoň dva zdroje světla, z nichž minimálně jeden je funkční právě ve stavu nouze,
  • pro trvalý provoz, kdy je zdroj napájen po celou dobu mimo nouze i během ní
  •  nebo může jít o svítidlo v pohotovostním provozu, které svítí pouze tehdy, kdy je přerušeno normální napájení.

Příslušnou normou jsou stanoveny i minimální časy, po které musí být zajištěna funkce nouzového osvětlení. Podle účelu a umístění svítidla je to 15 až 60 minut od počátku stavu nouze.


Nýt

Nýt je prvek pro tvorbu nerozebíratelných spojů dvou dílů. Kovový trhací nýt se používá tak, že se do vrtané díry nejprve nasune část nýtu zvaná dřík až po závěrnou hlavu a nýtovacími kleštěmi se potáhne až do přetržení. Tahem je i na druhé straně nýtu vytvořena plocha zajišťující samovolné vysunutí nýtu z díry.

V elektrotechnice se lze častěji setkat s nýty plastovými. Má to jednoduchý důvod – plast je elektricky i magneticky nevodivý a nemůže se tak stát zdrojem případných potíží. Plastové nýty se používají například k upevňování rozvaděčových kabelových žlabů. Speciálním provedení nýtu je nýt závitový. Ten je určen nejen ke spojení dvou obvykle tenkostěnných dílů popsaným způsobem, ale zároveň i vytvoření vnitřního závitu pro použití šroubu.

A    B    C    D    E    F    G    H    CH    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 

Pojmem nadproud se v elektrotechnice označuje takový proud, který přesahuje udaný jmenovitý proud spotřebiče nebo obvodu. Běžně je možné se s nadproudem setkat při poruše způsobené zkratem, kdy je kladná odchylka výrazně vyšší než jmenovitá hodnota. Stejně tak je možné nadproud naměřit při rozběhu elektromotorů.

Situace vyvolávající takový stav může být pro obvod nebo zapojené spotřebiče významným rizikem, a proto je nutné je chránit nadproudovou ochranou. Pro tento účel jsou v obvodu zapojeny odpovídající pojistky a jističe, případně nadproudové relé. To na základě snímání teploty z jednotlivých fází ovládá cívku spojeného stykače, který v případě nárůstu teploty nad určenou mez obvod rozpojí.

Rozpojením postižené části nebo i celého obvodu dojde k přerušení vlivu vysokého proudu a tím i odstranění příčiny rizikového nárůstu teploty.

Intenzita a provedení vnitřního i venkovního osvětlení je dnes ošetřena odpovídajícími technickými předpisy v podobě norem, právně závazných vyhlášek a nařízení vlády. Týká se to veřejného osvětlení, osvětlení silničních komunikací, pracovišť i domácností. V soustavě ČSN najdete i řešení pro správné osvětlení tunelů, sportovišť, kanceláří, pro výběr nouzového osvětlení nebo integrovaných strojních svítidel.

Veškeré tyto hygienické normy pro osvětlení mají společný cíl a tím je ochrana zdraví, v některých případech i životního prostředí. V případě osvětlení pracovišť, domácností a veřejných komunikací je společným jmenovatelem odpovídající intenzita světla. Ta má umožnit snadnou orientaci a zároveň nepůsobit rušivě či dokonce nezpůsobovat potíže se zrakem.

Zároveň normy pro osvětlení předepisují i provedení spojené elektroinstalace tak, aby se ani ona nestala příčinou jakéhokoli ohrožení lidského zdraví ať už při práci nebo v domácím prostředí. Řada ČSN norem týkající se vnitřního a venkovního osvětlení je uvozena společným čtyřčíslím 3604.

Systém nouzového osvětlení je jedním z předpisy daných protipožárních opatření. V případě selhání běžného osvětlení způsobeného výpadkem napájení musí být nouzové osvětlení únikových cest samočinně spuštěno. Díky tomu je zajištěna základní orientace osob umožňující včasné a bezpečné opuštění ohrožených prostor.

Pro realizaci takového systému jsou používána svítidla odpovídající požadavkům harmonizované normy pro nouzové osvětlení. Může jít jak o svítidla žárovková, tak i LED nouzové osvětlení. Konstrukce může být

  • kombinovaná, kdy svítidlo obsahuje alespoň dva zdroje světla, z nichž minimálně jeden je funkční právě ve stavu nouze,
  • pro trvalý provoz, kdy je zdroj napájen po celou dobu mimo nouze i během ní
  •  nebo může jít o svítidlo v pohotovostním provozu, které svítí pouze tehdy, kdy je přerušeno normální napájení.

Příslušnou normou jsou stanoveny i minimální časy, po které musí být zajištěna funkce nouzového osvětlení. Podle účelu a umístění svítidla je to 15 až 60 minut od počátku stavu nouze.

Nýt je prvek pro tvorbu nerozebíratelných spojů dvou dílů. Kovový trhací nýt se používá tak, že se do vrtané díry nejprve nasune část nýtu zvaná dřík až po závěrnou hlavu a nýtovacími kleštěmi se potáhne až do přetržení. Tahem je i na druhé straně nýtu vytvořena plocha zajišťující samovolné vysunutí nýtu z díry.

V elektrotechnice se lze častěji setkat s nýty plastovými. Má to jednoduchý důvod – plast je elektricky i magneticky nevodivý a nemůže se tak stát zdrojem případných potíží. Plastové nýty se používají například k upevňování rozvaděčových kabelových žlabů. Speciálním provedení nýtu je nýt závitový. Ten je určen nejen ke spojení dvou obvykle tenkostěnných dílů popsaným způsobem, ale zároveň i vytvoření vnitřního závitu pro použití šroubu.