Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zajištění požární bezpečnosti fotovoltaických systémů

S rostoucím počtem fotovoltaických instalací se zvyšuje i povědomí o nutnosti protipožárního zabezpečení FVE.  I když fotovoltaické panely jsou obecně považovány za ekologicky šetrné a většina standardně vyráběných FVP obsahuje pouze minimální množství hořlavých hmot, existují však potenciální rizika požárů způsobené různými vnějšími vlivy.

V praxi jsou častější požáry způsobené elektrickým zkratem v rozvaděči nebo měniči napětí, přetížením soustavy či vadnými kabely. V tomto článku se podíváme na klíčová rizika spojená s fotovoltaickými aplikacemi a navrhneme strategie pro jejich prevenci.

Jaká jsou nejčastější rizika vzniků požárů

Špatná instalace a údržba:

Špatná instalace nebo nedostatečná údržba solárních systémů může vést k požárům, například pokud jsou kabely špatně spojeny nebo izolovány. Pro tyto účely vyhovují jednožilové vodiče s dvojitou izolací. Tyto vodiče musí být odolné proti mechanickému namáhání, UV záření, vlivům počasí a velkým teplotním rozdílům (-40 až 70 °C). Pro spoje je důležité použít kvalitní konektory typu MC4 a zároveň kvalitní lisovací kleště.

 

Technické závady v rozvaděčích nebo měničích:

Měniče jsou klíčovou součástí solárních systémů, které přeměňují stejnosměrný proud (DC) z panelů na střídavý proud (AC) pro použití v domácnosti.

 

Elektrické zkraty:

Elektrické zkraty jsou jednou z nejčastějších příčin požárů solárních systémů. Mohou nastat v důsledku vadného propojení kabelů či konektorů, špatné instalace nebo opotřebení elektrických součástek.

 

Výrobní vada komponentů:

I přes pokroky v technologii a výrobních procesech může dojít k chybám nebo nedostatkům při výrobě jednotlivých komponent, jako jsou fotovoltaické panely, měniče, kabely nebo konektory. Tyto vady mohou způsobit přetížení, přehřátí, zkraty nebo jiné poruchy, které mohou vést k požárům.

 

Přehřátí panelů:

Vysoké teploty, kterým jsou solární panely vystaveny během slunečného dne, mohou způsobit přehřátí či hoření materiálů v okolí FVP. Zejména pokud jsou panely poškozeny nebo zaneseny.

 

Vnější vlivy:

Vnější vlivy, jako jsou blesky, úder do elektrického vedení nebo požáry z okolního prostředí, mohou také způsobit požáry solárních systémů. Při instalaci fotovoltaických panelů je zásadní brát v úvahu stav hromosvodů. Důležitým bezpečnostním kritériem je také uzemnění konstrukce fotovoltaické aplikace, nebo pravidelná kontrola svodiče v DC části elektrárny.

Kód ELFETEX 11.021.936

Kód ELFETEX 11.021.936

Strategie pro požární prevenci ve fotovoltaických systémech

Správná instalace a údržba:

Důkladná instalace fotovoltaických systémů podle platných bezpečnostních předpisů a pravidelná údržba mohou minimalizovat riziko požáru způsobeného technickými vadami.

 

Použití požárně odolných materiálů:

Použití materiálů s vysokou odolností proti ohni a snížením hořlavosti může omezit šíření požáru. Při instalaci FVE na střechy budov je klíčové provést důkladné posouzení střešního pláště a systému ochrany před bleskem, zda jejich stav odpovídá technickým požadavkům definovanými vyhláškou č. 23/2008 Sb. Tento krok je zásadní pro zajištění bezpečného a efektivního provozu solárních aplikací. Dostatečným zajištěním střešního pláště na oheň je použití skladby s klasifikací Broof (t3).

 

Systémy detekce a varování:

Instalace detektorů kouře a tepla ve spojení s rychlým systémem varování může umožnit rychlou reakci na vznikající požár.

 

Systém rychlého vypnutí FVE:

Rychlé vypnutí fotovoltaické elektrárny je systém, který umožňuje rychle odpojit fotovoltaické panely od elektrické sítě v případě nouzové situace, zejména pak v případě požárního zásahu.

 

Zlepšený přístup pro hasičské jednotky:

Plánování instalace fotovoltaických systémů tak, aby neomezovala přístup hasičům ke střeše a umožnila snadnější hašení požárů.

 

Jaké číslo mají hasiči?

150 = regionální a rezortní tísňové telefonní číslo

Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo nedávno zavedeno nové legislativní opatření, které stanovuje, že instalaci fotovoltaických zařízení smí provádět pouze osoba s profesní kvalifikací 'Elektromontér fotovoltaických systémů' (kód: 26-014-H). Tyto osoby musí absolvovat teoretické a zejména praktické zkoušky, jež potvrzují dostatečnou odbornost v tomto samostatně specifickém oboru. Tímto opatřením se zvyšuje kvalita a bezpečnost v oblasti instalace fotovoltaických systémů.

Kód ELFETEX 11.320.349

Kód ELFETEX 11.320.349

Základní principy pro bezpečné provozování fotovoltaické elektrárny

  • Důležité je řídit se platnými projekčními a instalačními normami.
  • Návrh FVE a její instalaci musí provádět certifikovaná firmy.
  • FVE je komplexní systém, kde každý komponent má svou důležitou úlohu. Není možné libovolně nahrazovat jednotlivé části, neboť to může narušit celkovou funkci a bezpečnost systému.
  • Důkladné sledování všech fází od projekce až po samotnou instalaci.
  • Zajištění vhodných podmínek pro případný požár.

Pouze dodržením těchto podmínek je zaručena dostatečná úroveň požární bezpečnosti fotovoltaických systémů. 

V případě požáru či závady je striktní dodržování normativních požadavků základním kritériem pro úspěšné pojistné plnění při jakékoliv škodní události.

Kód ELFETEX 11.118.130

Zařizujete si domácí dílnu? Zvažte, jaké nářadí vám v ní nesmí chybět


Domácí kutění bylo vždy tuzemským národním sportem. Šikovností a schopností improvizace jsou čeští kutilové proslulí už dávno. Jako důkaz slouží dodnes fungující svépomocné realizace všeho možného od skleníků po větrné elektrárny. Když se k tomu přidá i správné nářadí, vznikají díla, která si často nezadají s profesionální prací.

Porevoluční nová doba a s ní i otevření se západním trhům přineslo úplně nové možnosti strojního zařízení a vybavení nářadím. Obchody s nářadím se staly takovým dospěláckým hračkářstvím. A protože vývoj se nezastavil, stalo se všeobecně dostupným už i profesionální a poloprofesionální vybavení.

Kvalita ručního nářadí dokáže nadchnout, nekvalita otrávit

Není nic horšího, než když vás v pracovním rozletu brzdí a omezuje mizerné nářadí. Pořídit ho levně v hobbymarketu je sice rychlé a jednoduché, s prvním problémem ho však budete jen proklínat. Měkké materiály, špatná ergonomie nebo nestandardizované rozměry jsou nejčastější potíže u levné asijské produkce.

Platí to jak pro profi výbavu, tak i pro hobby nářadí. Ani domácí kutil přeci nechce, aby jeho snaha vycházela naprázdno. I on proto ocení opravdu fortelnou konstrukci a kvalitní materiály osvědčeného ručního nářadí DeWalt. Výrobce si dává záležet jak na pohodlí při práci, tak i na bezpečnou manipulaci. Značka DeWalt se během několika let právem zabydlela v mnoha domácích i profesionálních dílnách.

Kód ELFETEX 11.021.936

Profi elektrické nářadí do každé domácí dílny

Při práci na jakémkoli projektu je v pozadí silná osobní motivace. Jakmile se člověk do práce ponoří, má myšlenky už jen na dokonalé provedení. A právě v takové chvíli se projeví kvalita nářadí nejcitelněji. Kromě ručního nářadí pro základní operace je suverénně nejžádanějším domácím pomocníkem aku vrtačka. Vzhledem k jejímu univerzálnímu využití se při současných cenách každému, včetně domácích kutilů, vyplatí investovat do některého z profi modelů.

Profi aku vrtačka zastane dokonale a beze zbytku práci elektrického šroubováku s vysokým točivým momentem. Zároveň jde o plnohodnotnou vrtačku, dle provedení dokonce s příklepem pro vrtání do zdiva. Modely s vyšším napájecím napětím nabízejí i vyšší výkon a tím spolehlivější funkci i při náročném nasazení. Tomu pak odpovídá i dlouhá výdrž Li-Ion baterie.

Kód ELFETEX 11.320.349

Kam s ním aneb celá dílna v jedné brašně

Nakonec už zbývá jen vyřešit, kam všechno nářadí dobře a bezpečně uložit. To ruční nezbytné pro práci v terénu máte díky chytrým organizérům a dobré brašně na nářadí neustále s sebou. Vaše dílna tak chodí všude s vámi a práce je pak hotová raz dva. Pravý chlap s brašnou – plnou dobrého nářadí – se totiž nezalekne žádné výzvy…

Kód ELFETEX 11.118.130