Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Poškozená zásilka

Jak nahlásit poškozenou nebo chybějící zásilku PPL.

Jak nahlásit poškozenou nebo chybějící zásilku u České pošty.

Jak nahlásit poškozenou nebo chybějící zásilku dopravou Elfetex?

Zásilku s poškozeným obalem můžete od řidiče převzít, musíte však informaci o poškození uvést do skeneru řidiče (převzetí s výhradou).

Pokud jste převzali zásilku, jejíž obsah je poškozen a obal při převzetí nejevil známky poškození, je nutné reklamaci nahlásit přes webový formulář, a to do 7 kalendářních dnů od doručení zásilky. Pro vyplnění formuláře budete potřebovat fotografie zásilky, obsahu, výplně a obalu včetně všech etiket, které na zásilce jsou, a přiložte prodejní fakturu.

Postup pro správné nafocení poškozené zásilky zde.

O dané záležitosti nás informujte s číslem reklamace na eshop@elfetex.cz.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Postup pro správné podání poškozené zásilky zde.

O dané záležitosti nás informujte s číslem reklamace na eshop@elfetex.cz.

V případě, že jste převzali zásilku od přepravce Elfetex a zjistíte, že obsah je poškozený, kontaktujte svého obchodního zástupce, připadně využijte e-mail eshop@elfetex.cz

Do emailu uveďte číslo objednávky (případně dodacího listu, nebo faktury), položku, která je poškozená a popis poškození. Přiložte také fotografie poškozeného zboží. Naše reklamační oddělení se o vše postará.

Jak nahlásit poškozenou nebo chybějící zásilku PPL.

Zásilku s poškozeným obalem můžete od řidiče převzít, musíte však informaci o poškození uvést do skeneru řidiče (převzetí s výhradou).

Pokud jste převzali zásilku, jejíž obsah je poškozen a obal při převzetí nejevil známky poškození, je nutné reklamaci nahlásit přes webový formulář, a to do 7 kalendářních dnů od doručení zásilky. Pro vyplnění formuláře budete potřebovat fotografie zásilky, obsahu, výplně a obalu včetně všech etiket, které na zásilce jsou, a přiložte prodejní fakturu.

Postup pro správné nafocení poškozené zásilky zde.

O dané záležitosti nás informujte s číslem reklamace na eshop@elfetex.cz.

Jak nahlásit poškozenou nebo chybějící zásilku u České pošty.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Postup pro správné podání poškozené zásilky zde.

O dané záležitosti nás informujte s číslem reklamace na eshop@elfetex.cz.

Jak nahlásit poškozenou nebo chybějící zásilku dopravou Elfetex?

V případě, že jste převzali zásilku od přepravce Elfetex a zjistíte, že obsah je poškozený, kontaktujte svého obchodního zástupce, připadně využijte e-mail eshop@elfetex.cz

Do emailu uveďte číslo objednávky (případně dodacího listu, nebo faktury), položku, která je poškozená a popis poškození. Přiložte také fotografie poškozeného zboží. Naše reklamační oddělení se o vše postará.