Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Whistleblowing

Vzájemná důvěra, spolehlivost, poctivost a přímočarost, a to jak uvnitř, tak navenek, jsou základními principy, které jsou hluboce zakořeněny v podnikové kultuře skupiny Würth. Náš závazek k těmto hodnotám byl poprvé stanoven v podnikové filozofii, kterou napsal Reinhold Würth v roce 1970.

Mezi tyto zásady patří nejen dodržování všech platných pravidel a zákonů, ale také správné myšlení zaměstnanců, které je nedílnou součástí trvalého úspěchu skupiny Würth.

A naším cílem je tento způsob uvažování podporovat. Tento způsob uvažování zároveň znamená, že naši zaměstnanci striktně dodržují všechna platná národní a mezinárodní pravidla a zákony. Aby byly tyto zásady transparentnější pro naše zaměstnance, stejně jako pro naše zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery, vyvinuli jsme praktická pravidla chování na základě našich firemních hodnot, které jsou shrnuty v Kodexu dodržování předpisů skupiny Würth.

Hlášení můžete podat těmito kroky:

  1. osobně u příslušné osoby, telefonicky 724 419 096 nebo na email: whistleblowing@elfetex.cz
  2. příslušnou vyřizující osobou je Ing. Martina Tvarůžková
  3. Dotčené osoby znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby (oznámení od jiných osob jsou vyloučena, resp. mohou být odmítnuta bez dalšího vyrozumění).

Děkujeme za vaši podporu.