Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAKEL Svodič HLA50-255

HAKEL Svodič HLA50-255

Kód ELFETEX
11.313.456
EAN
8590681114780
Kód výrobce
10970

Informace o produktu

HLA50-255 je zařízení ke svedení impulzních proudů dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2 (IEC 61643-11:2011). Sestává se z vícenásobného bezvýfukového jiskřiště a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL I jako jsou velké průmyslové celky a objekty zvláštní důležitosti – nemocnice, banky, elektrárny. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1 dle normy ČSN EN 62305 ed.2 (IEC 62305:2010) co nejblíže vstupu nadzemního vedení do objektu – trafostanic, elektroměrových a hlavních rozvaděčů.
  • Značka HAKEL
Svodiče bleskových proudů typ 1 (ochrana napájecí sítě)
  • Forma sítě TN-C Ano
  • Forma sítě TN-C-S Ano
  • Forma sítě TN-S Ano
  • Max. trvalé napětí AC 255 V
  • Jmenovité napětí AC 230 V
  • Stupeň ochrany 2 kV
  • Ochranná úroveň L-N 2 kV
  • Montážní velikost 2 TE
  • Signalizace na zařízení Bez

Mohlo by Vás zajímat