Používáte webový prohlížeč Internet Explorer 11, který již není podporován. Naše stránky se proto nemusejí správně načítat.
Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Vážení zákazníci, poslední závoz zboží na pobočky a kurýrní službou bude dne 18.12.2020. Zboží skladem na pobočkách lze vyzvedávat do 23.12.2020. V období inventur budou uvdedené skladové dispozice na e-shopu pouze orientační.

Vaše objednávky budou opět vyřizovány od 4.1.2021. Více info zde.

Vážení zákazníci, poslední závoz zboží na pobočky a kurýrní službou bude dne 18.12.2020. Zboží skladem na pobočkách lze vyzvedávat do 23.12.2020. V období inventur budou uvdedené skladové dispozice na e-shopu pouze orientační.

Vaše objednávky budou opět vyřizovány od 4.1.2021. Více info zde.

» COVID19 - informace k prodeji na pobočkách Elfetex zde «

Vážení zákazníci,

vzhledem k nařízení vlády České republiky bychom Vás rádi informovali o rozdílných podmínkách nákupu pro podnikatele a spotřebitele.

 

Pro naše partnery a podnikatele stále poskytujeme služby a servis, na které jsou zvyklí.

Maloobchodní prodej je možný pouze on-line. Zboží si můžete nechat dovézt nebo jej vyzvednout osobně na pobočce.

 

Provoz e-shopu zůstává pro všechny zákazníky NEPŘERUŠEN. Vyzvedávání zboží na pobočkách a závozy jsou bez omezení.

 

Pokud se situace změní a vláda České republiky vydá nová nařízení, která by jakkoliv omezila prodej velkoobchodů, budeme Vás ihned informovat na našich webových stránkách.

 

Děkujeme za pochopení,

Tým Elfetex.

 

SDĚLENÍ OBCHODNÍM PARTNERŮM V SOUVISTLOSTI S USNESENÍM VLÁDY ZE DNE 15.3.2020

 

Vážení obchodní partneři,

 

pandemie koronaviru, která v posledních dnech postupně kulminuje i v České republice, ovlivňuje nejen náš osobní život, ale opatření s ní spojená zásadně ovlivňují i fungování jednotlivých podnikatelských subjektů, naši společnost nevyjímaje.

 

Pro společnost ELFETEX měla, má a vždy bude mít bezpečnost našich zaměstnanců a obchodních partnerů tu nejvyšší prioritu. V této kritické situaci jsme tedy přistoupili k zavedení opatření, která mohou eliminovat případný dopad na zdraví všech našich spolupracovníků a ve svém důsledku i na naše obchodní vztahy. Ovšem ani tato níže uvedená opatření nezaručují, že budeme schopni včas, případně vůbec dostát svým závazkům v případě vyhlášení vládních opatření, která by zásadně omezila činnost naší společnosti nebo našich obchodních partnerů. V takových případech (pozdní dodání, zvýšení nákupních cen apod.), v souladu s aktuální platnou legislativou, nemůžeme převzít odpovědnost za případné problémy, neboť tyto okolnosti naplňují definici vyšší moci. V tomto smyslu byly doplněny i naše Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na našich webových stránkách, a to v tomto znění:

 

Odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případech, kdy je prodlení způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru) nebo podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví. Prodlení prodávajícího v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a kupujícímu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení“

 

 1. Naši zaměstnanci byli včas informováni o problémech spojených s vycestováním do rizikových oblastí, resp. s nutnými opatřeními po jejich návratu. Proto většina z nich svoje dovolené přeplánovala, ostatním je a bude umožněna práce v režimu home office. Z tohoto důvodu tedy není ohrožen provoz žádné z našich poboček, ani centrálního skladu
 2. V rámci možností zajišťujeme dostupné hygienické prostředky pro všechny naše zaměstnance a osoby pohybujících se v prostorách poboček, centrálního skladu i centrály společnosti
 3. Při přímém kontaktu s obchodním partnerem jsou dodržovány zpřísněná hygienická opatření, a to zejména:
  1. zdržení se podání ruky
  2. při rozhovoru dodržení bezpečnostní vzdálenosti 2 metrů
 4. Všechny služební cesty do zahraničí byly zrušeny, služební cesty v rámci České republiky byly omezeny pouze na ty nejnutnější
 5. Byly zrušeny veškeré marketingové akce, školení, workshopy, schůzky spolupracovníků společnosti v případě koncentrace většího počtu osob apod.
 6. Činnost obchodních zástupců se omezuje výhradně na telefonický kontakt se zákazníkem, ve výjimečně nutných případech, s předchozím souhlasem ředitele prodeje, se obchodní schůzka může uskutečnit v prostorách pobočky
 7. Veškeré schůzky se zástupci dodavatelů byly zrušeny, obchodní jednání jsou omezena výhradně na telefonický nebo elektronický kontakt
 8. Osobní prodej na pobočkách je vyhrazen výhradně pro registrované B2B zákazníky
 9. Pokud to je možné, preferujeme bezhotovostní úhrady za nákup zboží
 10. Abychom v co nejvyšší míře eliminovali vzájemné kontakty, doporučujeme našim zákazníkům telefonické objednávky zboží předem tak, aby si pak připravené zboží mohli na pobočce vyzvednout ve smluvený čas
 11. Všem našim zákazníkům, tedy i B2C, doporučujeme k nákupům v co nejvyšší možné míře využívat e-shop www.elfetex.cz
 12. V případě nutnosti uzavření některé z našich poboček z důvodu karantény, bude zboží k dispozici k odběru na nejbližší možné pobočce, případně bude doručeno na náklady společnosti
 13. V případě nutnosti uzavření centrálního skladu z důvodu karantény, bude zboží dodáváno přímo na pobočky
 14. Naši externí spolupracovníci a subdodavatelé služeb jsou instruováni, aby dodržovali výše uvedená pravidla
 15. Stravovací zařízení v prostorách plzeňské pobočky bude sloužit výhradně pro zaměstnance pobočky Plzeň, pracovníkům centrálního skladu a centrály společnosti

 

Budoucí vývoj opatření směřujících k ochraně obyvatel a eliminaci dopadů pandemie lze za stávající situace těžko předvídat, nicméně bychom Vás chtěli ubezpečit, že uděláme vše pro to, abychom v rámci možností dostáli našim obchodním závazkům a neohrozili na zdraví a na bezpečnost naše ani Vaše zaměstnance.

 

Pevně věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme a upevníme naše vztahy pro budoucí spolupráci.

 

 

V Plzni dne 16.3.2020

 

David Šafařík

jednatel společnosti ELFETEX, spol. s r.o.