Přihlášení na akci PŘEDNÁŠKA: Jakub Vágner - KONGO


Zaškrtnutím políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů uděluji souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností Elfetex spol. s r.o., Hřbitovní 31a, Plzeň, PSČ 312 16, Česká republika, IČ: 405 24 485, jakožto správcem, za účelem dalšího marketingového zpracování. Svým podpisem uděluji správci souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, s použitím e‐mailové adresy, kterou jsem správci poskytnul v registračním formuláři pro obchodní a marketingové účely správce, zejména pro účely zasílaní obchodních sdělení. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, §21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.