Spínací přístroje Minia

Spínací přístroje Minia. Spínání s rozumem

Spínací přístroje Minia dělíme do 5 podskupin podle jejich funkce. 

Instalační stykače a relé RSI, RPI
Reagují na napětí na řídicích svorkách. Např. spínání ohřevu TUV v levném tarifu.

Impulzní paměťová relé MIG, MIR
Reagují na impulz přivedený na řídicí svorky. Např. ovládání osvětlení z více míst bez nutnosti použití schodišťových vypínačů.

Časová relé MCR
Provádějí předem nastavený program po přivedení napájecího napětí nebo řídicího povelu z tlačítka. Např. zpožděné sepnutí ventilátoru.

Monitorovací relé MMR
Měří fyzikální veličinu a na základě nastavených limitních hodnot spínají výstupní kontakt. Např. měření hladiny ve studni.

Spínací hodiny MAE, MAN, MAA
Provádějí předem nastavený program na základě reálného času. Např. spouštění filtrace bazénu.

 V tomto článku se budeme podrobněji věnovat časovým relé MCR. Časová relé jsou v sortimentu OEZ již mnoho let. V loňském roce jste si mohli všimnout změny vzhledu těchto relé. Design ale nebyl jedinou změnou. Byly doplněny další funkce tak, aby bylo nové relé konkurenceschopnou náhradou přístrojů podobného typu. Došlo i k rozšíření oblastí použití zavedením provedení se třemi přepínacími kontakty.

 

Výhody časových relé OEZ

 - Univerzální napájení.

 - Jednoduchá volba funkce.

 - Snadné nastavení času.

 - TEST správného zapojení spínaného obvodu (nastavení času je zachováno).

 

Napájení

AC 12 ÷ 230 V nebo DC 12 ÷ 220 V.

 

Volba funkce

Provedení MCR-MA-... umožňují výběr z 8 funkcí (prvním přepínačem shora).
Kontakt relé lze navíc buď natrvalo vypnout (poloha OFF), nebo naopak natrvalo zapnout (poloha TEST).
Ke správné volbě funkce nestačí pouze znát požadované chování relé, ale je nutné správnou funkci i vybrat. K tomu je nutné orientovat se v grafech spínání. Pokusíme se na jednom z grafů tuto logiku popsat:

Volba funkce

Po přivedení napájecího napětí na svorky relé (1) toto nesepne ihned, ale po uplynutí nastaveného času (2). Sepnutí trvá až do přerušení napájecího napětí nebo stisku tlačítka (3). K opětovnému sepnutí dochází po uplynutí nastaveného času po obnovení napájení nebo puštění tlačítka (4).

MCR

 

Nastavení požadovaného času

Nastavení času probíhá ve dvou krocích. Nejdříve je potřeba zvolit časový rozsah. Volíme polohu odpovídající nejbližší vyšší hodnotě požadovaného času.
Jednotlivé rozsahy jsou: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 100 h.
Následně volíme násobek časového rozsahu k přesnému nastavení času.
Násobek lze volit v rozsahu 0,1x ÷ 1x.

Příklad nastavení času:

nastavení času

 

Kontrola obvodu přepínačem TEST

Relé umožňuje i otestovat spínaný obvod přepnutím přepínače funkcí do polohy TEST. Při TESTu nedochází ke změně v nastavení času a ten zůstává pro další provoz beze změny.