Radiofrekvenční ovládání od ABB

Systém bezdrátového ovládání RF 868 MHz muže být optimální volbou pro investora, který požaduje za rozumnou cenu větší komfort obsluhy, pohodlnou instalaci bez stavebních úprav a mnohdy i překvapivě jednoduchá řešení na první pohled složitých aplikací. 

Nejčastěji nalezne RF dálkové ovládání svoje uplatnění při řízení provozu různých typu žaluzií nebo rolet a v instalacích, kde je využito bezdrátového ovládání osvětlení. Pomocí RF dálkového ovládání lze také velmi jednoduše realizovat centrální funkce, kdy stisk jednoho vysílače zabezpečí např. vypnutí všech svítidel při odchodu z objektu případně centrální zatažení žaluzií z jednoho místa. Pomocí přístrojů umožňujících sledovat stav libovolného kontaktu lze celý systém dálkového ovládání velmi jednoduše napojit na další nezávislé systémy instalace jako např. na EZS nebo EPS. Bezdrátové RF ovládání je dostupné v nejrozšířenějších designových radách ABB.

 

V designových radách posila Levit®

 Nejprve si zopakujme základy. U klasické instalace se spínače propojují vodiči s ovládanými svítidly, nebo se využívají tlačítkové ovladače v kombinaci s impulzními relé. V případe řešení s využitím bezdrátové techniky mezi ovládacím prvkem (vysílačem) a výkonným prvkem (přijímačem) není fyzické propojení. Každému vysílači je při výrobě přidělen unikátní kód, který se při stisku tlačítka stane součástí vysílaného radiofrekvenčního (RF) signálu. Přijímač, který signál zachytí, zkontroluje, zda má stejný kód uložen ve své paměti. V případe shody přijímač vykoná požadovanou funkci (např. zapne výstup), jinak je povel ignorován. Předpokladem je tedy naprogramování přijímače, kde se definuje, jakou funkci má přijímač vykonat a na jaký kód (kódy) má reagovat. Kódování signálu zajištuje, že se vždy vykoná právě ta činnost, která je požadována, a nemůže dojít k případnému nežádoucímu ovládání jiných přijímačů. Také je možné ovládat jeden přijímač až 32 vysílači nebo na jeden vysílač může reagovat několik přijímačů. Jako vysílače se v elektroinstalacích nejčastěji uplatní především přístroje pro povrchovou montáž, které jsou k dispozici v designových radách Tango®, Element®, Time®, Neo®, Neo® Tech a samozřejmě Levit®. Na výběr jsou varianty se dvěma nebo čtyřmi tlačítky. Vysílače tedy mohou být využity pro simulaci jedno či dvojnásobného spínače či tlačítka. Dodávají se s moderními lithiovými články, které zajištují provoz po dobu až deseti let, a splňují tak požadavek na bezúdržbový systém v dané budově. Vysílače je možné přišroubovat nebo nalepit na libovolnou nekovovou podložku, např. na sádrokarton, dřevo, sklo, keramiku apod. Lze je připevnit k instalační krabici vruty a jsou uzpůsobeny pro montáž do více-násobných rámečků. Protože jsou napájeny malým bezpečným napětím, není třeba řešit problematiku hořlavosti materiálu jako u klasických spínačů. Samozřejmě lze využít i libovolné další RF vysílače ze sortimentu ABB s. r. o., např. jedno-, dvou čtyř- nebo vícekanálové ruční vysílače, některé i v provedení IP 65. Při použití vysílačů a přijímačů systému bezdrátového ovládání je možné ve volném prostoru spolehlivě ovládat spotřebiče až na vzdálenost 150 m. Každý přístroj napájený ze sítě muže zároveň sloužit jako opakovač RF signálu – signál je přijat a opět vyslán dále. V případe využití přídavných antén lze zaručit maximální dosah až 2 km.

obr. Vysílač RF dvoutlačítkový, nastěný - Levit

Vysílač RF

 

Řešení pro DIN lištu i moduly do instalačních krabic

 Systém dálkového ovládání obsahuje kromě přístrojů v provedení některé z výše uvedených designových rad ABB i přístroje určené pro vestavbu do klasické elektroinstalační krabice a přístroje určené pro montáž na DIN lištu do rozvadeče, které jistě naleznou svoje uplatnění nejen v rozsáhlých instalacích komerčních budov. 

obr. Vysílač stavu kontaktů s přijímačem

vysílač stavu 

Nabídka RF ovládání ABB je od loňského roku obohacena o modul přijímače radiofrekvenčního, stmívacího, vestavného. Tento prvek je určen pro vestavbu do běžné elektroinstalační krabice, případně přímo do prostoru svítidla. Pro doplnění starších instalací stmívač umožnuje dvouvodičové připojení pro bezdrátové stmívání vakuových a halogenových žárovek s výkony 60 W – 200 W nebo světelných zdrojů připojených pomocí elektronických transformátoru o výkonech od 60 V·A do 175 V·A. 

obr. Modul přijímače RF, stmívací, vestavný

modul přijímače

V případe třívodičového zapojení stmívače lze bezdrátové stmívat vakuové a halogenové žárovky s výkony v rozmezí od 35 W do 200 W, resp. světelné zdroje připojené pres elektronický transformátor s minimálním výkonem 35 V·A do maximálních 175 V·A. Dalším výrobkem tohoto portfolia je přijímač RF s výstupem DALI, vestavný. Ten rozšiřuje možnosti bezdrátového ovládání o prvky systému DALI. V základním režimu umožnuje ovládání jedné skupiny svítidel. V případe použití univerzálního RF vysílače USB a konfiguračního software je možno plně využít vlastnosti sběrnice DALI a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel v DALI systému, který se stále více využívá v administrativních budovách.

obr. Vestavný přijímač radiofrekvenční s výstupem DALI

vestavný přijímač

Mezi další přístroje, které obohacují radu RF, patří přijímač RF dvoukanálový, spínací, s bezpotenciálovým výstupem, jež je urcen pro radu aplikací, kde je zapotřebí bezpotenciálově spínat až dva nezávislé výstupy, a modul přijímače RF, žaluziový, vestavný, urcený pro žaluziové systémy pracující s napětím 24 V. Všechny prvky bezdrátového RF 868 ovládání z nabídky ABB je možno velmi jednoduše konfigurovat pomocí univerzálního vysílače USB. Spolu se SW asistentem, který je volně ke stažení na stránkách našeho Katalogu on-line, je možno rychle a přehledně nastavit jak základní funkce celého systému, tak i některé jeho další rozšiřující funkce, které mohou nalézt uplatnění právě v moderních instalacích rady rezidenčních i komerčních objektu.