OEZ - Spínací hodiny MAN, MAE, MAA

 Chodíte stále každý den zapínat vánoční osvětlení nebo Vás to už přestalo bavit?


Každý, kdo má svůj dům ozdoben různými světélky, je odsouzen k jejich každodennímu ovládání. Každý večer se
soumrakem rozsvítit a každé ráno zhasnout. Nešlo by to zautomatizovat? Jistě, že šlo. Stačí použít spínací hodiny
od OEZ. Buď jednu ze základních verzí s pevně nastaveným časem, nebo v provedení ASTRO. Astro provedení je
schopné optimalizovat čas zapnutí a vypnutí s ohledem na měnící se čas západu a východu slunce.

Funkce spínacích hodin je jednoduchá. Sepnou výstupní obvod ve chvíli, kdy nastane ten správný okamžik. Tyto
okamžiky zapnutí a vypnutí nastavuje uživatel buď přímo na hodinách, nebo pomocí programu v počítači.

Sortiment spínacích hodin OEZ se dělí do tří
základních skupin:
-  MAN … Běžné (Normální)
-  MAE … Ekonomické
-  MAA … Astro
Dále existují dvě podskupiny podle způsobu
zadávání časů zapnutí a vypnutí:
-  Analogové (MAN-A, MAE-A)
-  Digitální (MAN-D, MAE-D, MAA-D)Běžné spínací hodiny MAN-A – analogové

Hodiny se nastavují pomocí lamelového kotouče, který je umístěn v závislosti na provedení hodin, viz obrázek
Minimální nastavitelný čas je 15 minut. Hodiny jsou vybaveny vyměnitelnou baterií, která je schopna zajistit zálohu
chodu při výpadku napájení. Hodiny tak udrží reálný čas.

Běžné spínací hodiny MAN-D – digitální

Digitální spínací hodiny MAN-D umožňují oproti analogovým nastavit minimální časový úsek 1 minutu. Nastavení
se provádí pomocí tlačítek a displeje, popřípadě pomocí datového klíče. Na datovém klíči lze uchovat informaci o
nastavení hodin a v případě potřeby tak program jednoduše změnit. Hodiny mají menu i v češtině. Výhodou proti
analogovým hodinám je také mnoho dalších funkcí, které náročnější uživatel jistě ocení:

1) Možnost cyklického spínání
    - v okamžiku zapnutí začne výstup cyklicky zapínat a vypínat. Tento stav trvá až do okamžiku vypnutí.
      Délka impulzu i perioda cyklu je nastavitelná.
2) Náhodné spínání
    - spínání výstupu je náhodně posouváno, aby vznikl dojem, že je například někdo doma.
3) Ochranu PIN kódem proti přeprogramování.
4) Možnost zapnutí automatického přechodu na zimní/letní čas.
5) Počítadlo hodin v sepnutém stavu.
6) Nastavení kontrastu displeje a další funkce.

Ekonomické spínací hodiny MAE-D – digitální

Digitální spínací hodiny MAE-D jsou také určitým zjednodušením základního provedení. Menu je díky
segmentovému displeji pouze v angličtině. Hodiny jsou programovatelné pouze pomocí tlačítek a jsou vybaveny
pouze základními funkcemi.

ASTRO spínací hodiny MAA-D - digitální

Spínací hodiny s funkcí ASTRO jsou vylepšeným provedením běžných hodin MAN-D. Vylepšení spočívá
v tom, že jsou schopny každý den vypočítat přesný čas východu a západu slunce a upravit čas sepnutí
tak, aby došlo k zapnutí/vypnutí vždy za stejného jasu. Zejména v našich zeměpisných šířkách se čas
východu a západu slunce s roční dobou citelně mění.
Spínací hodiny jsou tak schopny šetřit jak spotřebovanou energii, tak i spínané osvětlení jako takové.
Automatického přechodu na letní/zimní čas je vhodné použít například při vypínání pouličního osvětlení v noci.
Lze pak nastavit spínací hodiny tak, že:

- se západem slunce rozsvítí
- například v jednu hodinu po půlnoci zhasnou
- v pět ráno opět rozsvítí
- a nakonec s východem slunce zhasnou

Pouliční osvětlení tedy svítí pouze tehdy, kdy to má smysl. Časy vypočtené podle západu/východu slunce lze
korigovat o ± 120 minut.

Spínací hodiny OEZ jsou určeny pro široký rozsah aplikací, kde je potřebné spínat koncové elektrické obvody
v závislosti na reálném čase. Konkrétně ASTRO provedení uspoří fi nanční prostředky zejména za osvětlení - v menším
měřítku za spínání vánoční výzdoby uvedené v úvodu, ve větším měřítku za pouliční osvětlení v obci či městě.
Značku OEZ najdete všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.