OCEP - Oceňování montážních prací

Na tomto místě najdete informace o rozpočtovém programu OCEP od společnosti SELPO Broumy, se kterým společnost Elfetex úzce spolupracuje. 

Program OCEP je konstruován jako univerzální rozpočtový program. K dispozici je verze pro montáže v oboru ELEKTRO a také montáže VODY, TOPENÍ a PLYNU. Do programu lze uživatelsky importovat ceníky dalších profesí, které lze navzájem libovolně kombinovat a rozpočtovat tak jakoukoliv činnost. Vše je uživatelsky otevřené, takže lze nejen importovat a ručně pořizovat nové položky a ceníky, ale i upravovat stávající a tvořit si tak vstupní data pro další cenové kalkulace.Program co nejpřesněji spočítá nákladovou cenu na realizaci. Program vychází z dříve platných oficiálních ceníků (nebo jejich inovovaných verzí) s možností libovolné úpravy ceny buď individuálně na položce, nebo hromadně na ceník (hodinovou sazbou přes spotřebu času na položce, nebo indexací ceníkové ceny).

Součástí programu OCEP jsou ceníky 21M - elektromontáže, 22M - montáže sdělovacích zařízení, 36M - měření a regulace, 46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky, revize elektro a pomůcka pro sestavení ceny rozvaděčů. Dále je to databáze materiálu (11.000 položek) souvisejících s uvedenými montážními ceníky. Do programu je možné si nahrát přímo také ceník naší společnosti Elfetex s možností automatické aktualizace z internetu. 

ODKAZ CENÍK ELFETEX - OCEP

Odkaz ke stažení: http://www.elfetex.cz/media/pricelist/CenikElfetexOcep.zip 

ZIP verze databáze (formát DBF): stáhnout

Atutomatická aktualizace

OCEP verze 11 umožňuje automatické stahování nových verzí ceníku OCEP Elfetex. Za tímto účelem je zapotřebí na větvičce ceníku z kontextového menu vybrat Nastavení automatického importu” a do editační buňky “Adresa ceníku na internetu” vložit odkaz na požadovaný ceník. Odkaz na ceník ELFETEX (viz výše) lze zkopírovat do schránky a následně vložit do programu OCEP. Zkopírování odkazu se provede z kontextového menu na pravé tlačítko myši na tomto odkazu ELFETEX volbou “Kopírovat adresu odkazu” (podle internetového prohlížeče). Dále stačí vložit odkaz (Ctrl+V) do “Nastavení automatického importu” a nastavit další parametry včetně četnosti kontrol aktualizací.